Język - Szkoła - Religia to czasopismo indeksowane w bazach ERIH PLUS, CEJSH, POL-index i BazHum, poświęcone interdyscyplinarnym analizom zależności ujętej w tytułowej triadzie. Autorzy artykułów zgromadzonych w JSR podejmują w nich różnorodne zagadnienia językoznawcze, literaturoznawcze, dydaktyczne, historyczne i teologiczne.

Czasopismo ukazuje się regularnie od 2006 r. (początkowo jako księga referatów pokonferencyjnych).

Częstotliwość: rocznik (od 2020 r.), kwartalnik (2015-2020), półrocznik (2012-2014)
Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

NUMER XV (2020) W PRZYGOTOWANIU!

 

Wytyczne dla Autorów

Czytaj więcej