Język – Szkoła – Religia to czasopismo wydawane od 2006 r. (od 2020 r. jako rocznik), poświęcone interdyscyplinarnym analizom zależności ujętej w tytułowej triadzie. Autorzy artykułów zgromadzonych w JSR podejmują w nich różnorodne zagadnienia językoznawcze, literaturoznawcze, dydaktyczne, historyczne i teologiczne.
Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

30 KWIETNIA 2021 R. ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR TEKSTÓW DO ROCZNIKA XVI (2021). DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA.

Czytaj więcej