Język – Szkoła – Religia to czasopismo wydawane od 2006 r. (od 2020 r. jako rocznik), poświęcone interdyscyplinarnym analizom zależności ujętej w tytułowej triadzie. Autorzy artykułów zgromadzonych w JSR podejmują w nich różnorodne zagadnienia językoznawcze, literaturoznawcze, dydaktyczne, historyczne i teologiczne.
Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

DO 31 GRUDNIA 2021 R. TRWA NABÓR TEKSTÓW DO ROCZNIKA XVII (2022). PROSIMY O PRZESYŁANIE ARTYKUŁÓW — PRZYGOTOWANYCH ZGODNIE W WYTYCZNYMI — NA ADRES fpojsr@ug.edu.pl.

Czytaj więcej