Kontakt

WYDAWCA
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
80-952 Gdańsk
ul. Wita Stwosza 55

Główna osoba do kontaktu

dr Irena Chawrilska
członek Komitetu Redakcyjnego

Wsparcie techniczne

Agnieszka Kranich-Lamczyk