Pismo Święte w Historyi o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka z perspektywy językoznawcy

Autor

  • Dorota Rojszczak-Robińska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/jsr.2018.1.01

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie sposobów tworzenia harmonii ewangelicznych w Historyi o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim, a także ich relacji z treścią scen dramatycznych.

Artykuł dotyczy m.in. kwestii wyboru spośród wersji ewangelicznych, a także wyboru spośród czterech polskich redakcji. Skupia się na technice łączeń i na świadomości autora, skąd pochodzi dany cytat i gdzie jest jego granica. Okazało się, że czytania ewangeliczne są w pewien sposób niezależne od akcji – czy raczej – akcja niezależna od czytań. Mimo iż autor tworzył harmonię na poziomie czytań, łącząc różne wersje ewangelistów, to jednak w akcji za nimi nie podążał.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Biblia łacińsko-polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług textu łacińskiego Wulgaty, i przekładu polskiego x. Jakóba Wujka T.J. z komentarzem Menochiusza T.J. przełożonym na język polski . Przedruk: Komorów 1997

Biblia to iest kxięgi Starego y Nowego Zakonu... , tłum. Jan Leopolita, t. 1–2, Kraków, drukarnia Szarffenbergerów 1561. Cyt. za: ewangelie.ew.edu.pl [dostęp 21.06.2017].

Biblia To iest Księgi Starego y Nowego Zakonu na Polski ięzyk według Łainskiey Bibliey od Koscioła Krześciańskiego powszechnego przyiętey..., tłum. J. Leopolita, Kraków, drukarnia M. Szarffenbergera 1575 (dostęp elektroniczny: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=10260&from=publication z dnia 21.06.2017).

Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim..., Kraków bd. (Biblioteka Kórnicka, sygn. Cim. O.496).

Nowy Testament polskim ięzykiem wyłozony: według... lacinskiego textu od koscioła krzescianskiego przyietego. Ktemu przyłozono lekcie y proroctwa z Starego Zakonu wzięte, ktore przy ewangeliach bywaią czytane... Kraków, drukarnia M. Szarffenbergera 1556. Cyt. za: ewangelie.ew.edu.pl [dostęp 21.06.2017].

Nowy Testament to iest święta Pana Jesusa Christusa Ewangelia od Ewngelistow y od innych Apostołow napisana . Kraków, drukarnia S. Szarffenbergera 1568 (dostęp elektroniczny: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=5972 z dnia 21.06.2017).

J. Okoń, Twórca polskiego misterium – Mikołaj z Wilkowiecka, w: Pisarze staropolscy. Sylwetki, t. 2, red. S. Grzeszczuk, Warszawa 1997.

J. Okoń, Wstęp do Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim, oprac. J. Okoń, Wrocław 1971, s. XV (BN I 201).

D. Rojszczak-Robińska, Jak pisano „Rozmyślanie przemyskie”, Poznań 2012.

D. Rojszczak-Robińska, Łacińskie źródła Rozmyślania przemyskiego. Pytania, problemy, perspektywy, w: Staropolskie Spotkanie Językoznawcze 1: Jak badać teksty staropolskie, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań 2015.

M. Siwińska, „Rozmyślanie przemyskie” a „Vita rhythmica”. Korzystanie z łacińskich konstrukcji gramatycznych, w: Juwenalia historycznojęzykowe, red. K. Borowiec, D. Masłej, O. Ziółkowska, Poznań 2015.

Pobrania

Opublikowane

2018-02-21

Jak cytować

Rojszczak-Robińska, D. (2018). Pismo Święte w Historyi o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka z perspektywy językoznawcy. Język – Szkoła – Religia, 13(1), 11–27. https://doi.org/10.26881/jsr.2018.1.01

Numer

Dział

W kręgu języka