Od podejrzliwości do wiarygodności. Kilka wstępnych uwag do twórczości Michała Hellera w świetle teorii dyskursu

Autor

  • Martyna Wielewska-Baka Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej

Słowa kluczowe:

discourse, subject, institution, Michał Heller

Abstrakt

This essay attempts at finding the essential connection between theory of discourse and the Michał Heller’s writing strategy. Some fundamental concepts of Michael Foucault become very stimulative in light of Heller’s vision of connecting disciplines (physics/cosmology, theology/religion, philosophy). The aim of this article is also to reveal the problems of using narrow meanings of some concepts (especially “institution”, “authority”).

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Foucault M., Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, wstęp J. Topolski, Warszawa 1977.

Foucault M., Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France w 1970 roku, przeł. M. Kozłowski, Gdańsk 2002.

Grzmil-Tylutki H., Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia, tendencje, perspektywy, Kraków 2010.

Grzmil-Tylutki H., Francuska analiza dyskursu po zwrocie pragmatycznym, [w:] Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, red. P. Stalmaszczyk, P. Cap, Kraków 2014, s. 245-264.

Habermas J., Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz, Kraków 2005.

Heller M., Moralność myślenia, Tarnów 1993.

Heller M., Wszechświat i Słowo, Kraków 1994.

Heller M., Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu. Michał Heller w rozmowie z Giulio Brottim, przeł. E. Nicewicz-Staszowska, Kraków 2013.

Heller M., Nowa fizyka i nowa teologia, Kraków 2014.

Heller M., Sens życia i sens wszechświata. Studia z teologii współczesnej, Kraków 2015.

Howarth D., Michel Foucault i archeologia praktyk dyskursywnych, [w:] tegoż, Dyskurs, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Warszawa 2008, s. 81-108.

Macek W.M., Teologia nauki według księdza Michała Hellera, Warszawa 2010.

Marshall J.D., Foucault a badania edukacyjne, [w:] Foucault i edukacja. Dyscypliny i wiedza, pod red. S.J. Balla, tłum. K. Kwaśniewicz, Kraków 1994, s. 17-34.

Okopień-Sławińska, Prolepsis, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Podręczny słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Warszawa 2005, s. 245

Synowiec A., W stronę analizy tekstu – wprowadzenie do teorii dyskursu, [w:] „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2013, z.65, s. 383-396.

Wszołek S., Krótki życiorys księdza profesora Michała Hellera, [w:] M. Heller, Podróże z filozofią w tle, wyb. i oprac. M. Szczerbińska-Polak, Kraków 2014, s. 9-16

Pobrania

Opublikowane

2015-10-26

Jak cytować

Wielewska-Baka, M. (2015). Od podejrzliwości do wiarygodności. Kilka wstępnych uwag do twórczości Michała Hellera w świetle teorii dyskursu. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (4), 273–286. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/434