Izraelska eszet chail, eszet smecha. O potrzebie rozszerzenia problematyki aksjologicznej na pojęcia emocji i afektów w odniesieniu do tradycyjnego judaizmu

Autor

  • Martyna Wielewska-Baka Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej

Słowa kluczowe:

(Orthodox/ Haredi/ traditional) Judaism, emotion, axiology, religion, Rama Burshtein

Abstrakt

This article attempts at recognising the dualistic and thus stereotypical discourse of axiological and emotional values. To do so, the author interprets Rama Burshtein’s film entitled Fill the Void (2012), which describes life of the Haredi Jewish community. The analysis is especially focused on feminine narrations as nowadays it seems obvious that intellectual and social women’s life is very much neglected in traditional religious societies. Therefore, questioning of connection between tradition, moral value and more individual emotion appears to be a chance for linking those three seemingly dissimilar discourses. The author is then interested in a wider perspective and emphasises the implicated significance of emotions, standing up for the worth of Orthodox Judaism and its values.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Burshtein R., In praise of Arranged Marriage: Interview with filmmaker Rama Burshtein about Fill the void, rozm. przepr. E. Abeel: http://www.huffingtonpost.com/erica-abeel/in-praise-of-arranged-marriage_b_3327139.html [dostęp 11.01.2013].

Detka J. , Żydzi, Żydki, Izraelici... O nazywaniu i przezywaniu Żydów w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XIX wieku, [w:] Problematyka żydowska w romantyzmie polskim, pod red. A. Fabianowskiego i M. Makaruk, Warszawa 2005.

Gilligan C., Chodźcie z nami! Psychologia i opór, przeł. S. Kowalski, Warszawa 2013.

Greenberg B., On Women and Judaism. A View from Tradition, Philadelphia, Jerusalem 1996, s. 33.

Grupińska A., Najtrudniej jest spotkać Lilit. Opowieści chasydzkich kobiet, Kraków, Budapeszt 2008, s. 123.

H. Joas, Kulturowe wartości Europy. Wprowadzenie, [w:] Kulturowe wartości Europy, pod red. H. Joasa i K. Wiegandta, przeł. M. Bucholc i M. Kaczmarczyk, Warszawa 2012, s. 13.

Krajewski S., Radość Tory – wspólna radość, wspólna Tora, [w:] Wspólna radość Tory, pod red. S. Krajewskiego i Z. Nosowskiego, Warszawa 2008.

Levitt L.S., Reconfiguring Home: Jewish Feminist Identity/ies, [w:] Gender and Judaism. The Transformation of Tradition, red.T.M. Rudavsky, New York, London 1995.

Myers J., Litman J.R., The Secret of Jewish Femininity: Hiddenness, Power, and Physicality in the Theology of Orthodox Women in the Contemporary World, [w:] Gender and Judaism. The Transformation of Tradition, red. T. M. Rudavsky, New York, London 1995.

Nachman z Bracławia, Puste krzesło. Odnaleźć radość i nadzieję. Ponadczasowa mądrość chasydzkiego mistrza Rabiego Nachmana z Bracławia, przeł. J. Moderski, Poznań 1996.

K. Stańczak-Wiślicz, Czy można pogodzić feminizm z praktyką religijną? Dylematy feministycznej teologii judaizmu, [w:] Kobiety i religie, pod red. K. Leszczyńskiej i A. Kościańskiej, Kraków 2006, s. 262.

Szwarcman-Czarnota B., Mocą przepasały swe biodra. Portrety kobiet żydowskich, Warszawa 2006, s. 7-11.

Szwed A., Ta, która spogląda na króla. Rola kobiety w tradycyjnym judaizmie, [w:] Kobiety i religie, pod red. K. Leszczyńskiej i A. Kościańskiej, Kraków 2006, s. 15.

Plaskow J., The Coming of Lilith. Essays on Feminism, Judaism, and Sexual Ethics, 1972-2003, Boston 2005.

Pyka M., O uczuciach, wartościach i sympatii. David Hume, Max Scheler, Kraków 1999.

Wodziński M., O bocianach z żabiej perspektywy, czyli kobiety i chasydyzm, [w:] Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, pod red. J. Lisek, Wrocław 2010.

Volkov S., Tradycja wynaleziona. O powstaniu nowoczesnej żydowskości w Niemczech, [w:] tejże, Pomysł na nowoczesność. Żydzi niemieccy w XIX i na początku XX wieku, przeł. J. Górny, P. Pieńkowska, Warszawa 2006, s. 132-133.

Ziemińska R., Etyka troski i etyka sprawiedliwości. Czy moralność zależy od płci?, [w:] „Analiza i Egzystencja” 2008, nr 8,

http://www.jofa.org/[dostęp 09.07.2013].

Pobrania

Opublikowane

2015-03-23

Jak cytować

Wielewska-Baka, M. (2015). Izraelska eszet chail, eszet smecha. O potrzebie rozszerzenia problematyki aksjologicznej na pojęcia emocji i afektów w odniesieniu do tradycyjnego judaizmu. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (3), 89–104. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/445