Sylwetki polityków na łamach luksusowych magazynów adresowanych do kobiet w Polsce w latach 1989–2018. Analiza porównawcza

Autor

  • Olga Dąbrowska-Cendrowska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Słowa kluczowe:

magazyny kobiece, sylwetki polityków, segmentacja

Abstrakt

Prasa kobieca, jako składnik polskiego systemu medialnego, była analizowana przez reprezentantów różnych dyscyplin naukowych. Badano między innymi: jej zawartość tematyczną, cechy formalne poszczególnych magazynów, kwestie własnościowe, problemy definicyjne, wewnętrzną subsegmentację itd. Omówione w tym artykule badania stanowią próbę uzupełnienia luki w analizach zawartości prasy kobiecej. Dlatego celem są sylwetki polityków publikowane w magazynach luksusowych w latach 1989–2018. Próbę dobrano celowo, tj. wybrano 10 magazynów, z których osiem należało do firm z zagranicznym kapitałem (5 z niemieckim, 3 ze szwajcarskim). Do polskich wydawców należały dwa periodyki. Z tego powodu istotnym elementem, branym pod uwagę w analizie materiałów, była narodowość kapitału kształtującego rynek polskiej prasy kobiecej.

Cele szczegółowe to: dynamika zmian w sposobie prezentacji sylwetek polityków, dominujące postaci, stosunek ilościowy między reprezentantami polskiej i zagranicznej sceny politycznej, analiza ilościowa ze względu na płeć i wiek prezentowanych polityków.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Źródła:

Adamowicz P., Danuta Wałęsa, „Pani” 2009, nr 6.

Bednarska A., Bartoszewski bój się Boga, „Twój Styl” 2007, nr 5.

Bednarska M., Bezczelna optymistka, „Twój Styl” 2014, nr 4.

Bończyk J., Codzienne święto, „Twój Styl” 1991, nr 7/8.

Borowiec A., Gdy księżniczka się nudzi, „Wysokie Obcasy. Extra” 2013, nr 5.

Domagalik M., Był kandydatem na maminsynka, „Pani” 2004, nr 2.

Domagalik M., Nie sztuką wygrać, gdy się jest najlepszym, „Pani” 2006, nr 1.

Domagalik M., Przyjemność, co ma pani na myśli, „Pani” 2004, nr 2.

Fabianowska-Micyk Z., Frasyniuk cośmy najlepszego zrobili, „Zwierciadło” 2011, nr 8.

Feldman T.B., Chciałabym pogodzić świat, „Twój Styl” 2001, nr 3.

Giedrys G., Wizerunkowy turniej garbusów, „Wysokie Obcasy. Extra” 2015, nr 10.

Grigo A., Europa w rodzinie, „Twój Styl” 2002, nr 12.

Hankel B., Pielęgnowanie uczuć, „Pani” 2001, nr 5.

Henkel B., W młodości hierarchie tańczą jak zwariowane, „Pani” 2003, nr 7.

Henkel B., Wspólne chwile i rozterki, „Pani” 1994, nr 4.

Hrybacz B., Nie chciałam być suchą panią premier, „Pani” 1996, nr 12.

Hugosson-Bujwid K., Moje bluzki prasuje mąż, „Twój Styl” 1998, nr 6.

Iwaszkiewicz N., Lubię świat i ludzi, „Pani” 2002, nr 4.

Iwaszkiewicz N., Między wyciągniętą dłonią na nie zerwanym jabłkiem, „Pani” 1994, nr 7/8.

Jaros M., Szczęście to w Róży, „Twój Styl” 2005, nr 12.

Kachka B., Bugajska A., Żona burmistrz i Nowy York, „Elle” 2014, nr 4.

Kłopotowski K., Kobieta z kauczuku, „Pani” 2000, nr 10.

Królikowaska-Avis E., Londyńska misja, „Twój Styl” 2002, nr 12.

Lipińska W., 10 pytań do dwojga, „Zwierciadło” 1996, nr 8.

Litorowicz-Siegert A., A państwo tak razem, „Twój Styl” 2016, nr 2.

Łopieńska B.N., Złota próba, „Twój Styl” 1998, nr 9.

Michałowska M., Kobiety z przyszłością, „Twój Styl” 1994, nr 10.

Michałowska M., Wieczny romans z milionami, „Twój Styl” 1993, nr 12.

Mroziewicz K., Zawsze pierwsza, zawsze dama, „Pani” 2007, nr 1.

Nogaś M., Underwood wygrałby z Trumpem, „Wysokie Obcasy. Extra” 2017, nr 5.

O’Brien Z., Naszym córkom jest łatwiej, „Zwierciadło” 2008, nr 8.

Pinkwart S., Portret wewnętrzny. Wałęsa, „Pani” 2009, nr 10.

Plebanek G., Po władzę ze skalpelem, „Elle” 2013, nr 2.

Prezydentki, „Elle” 2016, nr 12.

Rachid Chehab M., Książę Karol i prognoza pogody, „Wysokie Obcasy. Extra” 2017, nr 9.

Rachid Chehab M., Lady gadżet, „Wysokie Obcasy. Extra” 2017, nr 9.

Romanowski A., Hillary wygrana Clintona, „Twój Styl” 1993, nr 2.

Rusin K., Konfrontacja rywalek, „Twój Styl” 1996, nr 11.

Rusin K., W łagodnych ostrych słowach, „Twój Styl” 1998, nr 3.

Ruszpel M., Lekcja feminizmu, „Zwierciadło” 2008, nr 8.

Staniszewska M., Jagodowa księżniczka, „Wysokie Obcasy. Extra” 2017, nr 4.

Staszewski W., Świat według Zofii, „Twój Styl” 2017, nr 3.

Sulej K., Prezydencie nie wypada, „Wysokie Obcasy. Extra” 2017, nr 11.

Szczupeł B., Dom rodzinny Donalda Tuska, „Pani” 1992, nr 12.

Szmidt J., Codziennie rachunek, „Twój Styl” 1993, nr 4.

Szmidt J., Dobrze być sobą, „Twój Styl” 2015, nr 6.

Szmidt J., Zawsze gotowa, „Twój Styl” 2001, nr 2.

Tomiak A., Czas na pierwsze damy, „Twój Styl” 2004, nr 2.

Tomiak A., Na dobre i złe Condi, „Twój Styl” 2002, nr 9.

Tomiak A., Nie zobaczycie moich łez, „Twój Styl” 1998, nr 7.

Tomiak A., Superwoman jest zmęczona, „Twój Styl” 2003, nr 3.

Uderzamy dłonią w dłoń, „Twój Styl” 1997, nr 1.

Ukryta w cieniu, „Twój Styl” 1992, nr 4.

Waloch-Matlakiewicz N., Luzuję gorset i robię swoje, „Wysokie Obcasy. Extra” 2016 nr 5.

Waloch-Matlakiewicz N., One rządzą światem, „Wysokie Obcasy. Extra” 2016, nr 11.

Wężyk K., Kieszonkowy Herkules, „Wysokie Obcasy. Extra” 2017, nr 6.

Wężyk K., Księżniczka Alice, „Wysokie Obcasy. Extra” 2017, nr 3.

Wlazły A., Ani słowa o polityce, „Twój Styl” 1999, nr 12.

Wrubel A., Podwójne życie, „Twój Styl” 2000, nr 1.

Wysocki R., Ta trudna Paryżanka, „Twój Styl” 1991, nr 9.

Ziółkowska-Boehm A., Amerykańska ikona, „Twój Styl” 1992, nr 3.

Opracowania

Adamik-Szysiak M., Grupa Bauer Media w Polsce. Działalność i kierunek rozwoju [w:] Inwestycje koncernów na polskim rynku medialnym. Wybrane zagadnienia, red. L. Pokrzycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

Dąbrowska-Cendrowska O., Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 1989–2008.

Działalność wydawnicza, upowszechnianie treści, sposoby oddziaływania na czytelników, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2009.

Dąbrowska-Cendrowska O., W stronę sprofilowanego odbiorcy mediów, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2012, nr 15, s. 71–86.

Filas R., Polskie czasopisma w XXI wieku – rozwój czy kryzys, „Zeszyty Prasoznawcze” 2007, nr 1–2, s. 7–41.

Gajlewicz-Korab K., Francuska prasa drukowana. Narodziny, rozwój, era cyfrowa, Wydawnictwo Aspra JR, Warszawa 2018.

Irimescu A.-O., Women’s Magazines. Editorial practices and cultural recommendations, „Journal of Media Research” 2015, nr 8, s. 41–53.

Lisowska-Magdziarz M., Media powszechne. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Maj E., „Feminizm narodowy”, czyli o kobietach w Narodowej Demokracji [w:] Feminizm, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, M. Pomarański, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 216–229.

Menèndez M.I., Tipologia de la prensa femenina. Una propuesta de clacificatión, „Estudios sobre de Mensaje Periodistico” 2013, nr 1, s. 191–206.

Mielczarek T., Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989–2006, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 171–190.

Nieć M., Pisma opinii i czasopisma life style – dwie koncepcje rynkowego dziennikarstwa (analiza Polityki, Wprost, Elle, Playboya i Twojego Stylu), „Zeszyt Prasoznawcze” 2010, nr 1/2, s. 23.

Reynolds Ch., LoRusso S., The Women’s Magazines Diet: Frames and Sources in Nutrition and Fitness Articles, „Journal of Magazines and New Media Research” 2016, nr 1, s. 4–21.

Sokół Z., Prasa kobieca w Polsce w latach 1945–1995, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1995.

Wodniak K., Współczesna prasa kobieca a sprawy książki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2004.

Zierkiewicz E., Czasopisma life-stylowe dla mężczyzn – (pozorna) opozycja dla prasy kobiecej, „Studia Socjologiczne” 2008, nr 1, s. 45–75.

Zierkiewcz E., Prasa jako medium edukacyjne. Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Zierkiewicz E., Prasa kobieca versus pisma feministyczne. Między „dobrowolnym” zniewoleniem a „wymuszoną” emancypację? [w:] Kobiety w kulturze popularnej, red. E. Zierkiewicz, I. Kowalczyk, Wydawnictwo Konsola, Wrocław 2002.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Dąbrowska-Cendrowska, O. . (2019). Sylwetki polityków na łamach luksusowych magazynów adresowanych do kobiet w Polsce w latach 1989–2018. Analiza porównawcza. Media Biznes Kultura, (2(7), 113–128. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/4966

Numer

Dział

Artykuły