Gdańskie środowisko dziennikarskie w roku 1989: refleksje po 30 latach

Autor

  • Jacek Wojsław Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

gdańskie środowisko dziennikarskie, 1989, „Dziennik Bałtycki”, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są badania dotyczące wydarzeń w gdańskim środowisku dziennikarskim w roku 1989. Przedstawiona analiza pokazała, jak poszczególne grupy pomorskich dziennikarzy, ich liderzy reagowali na dynamiczne zmiany związane z przełomem politycznym tego roku. W jaki sposób wyglądała dyskusja uczestników sporu, z jednej strony reprezentujących system polityczno-medialny związany z PRL, z drugiej zaś środowisko dziennikarzy będących do tej pory w opozycji, często wykluczonych po wprowadzeniu stanu wojennego z wykonywania zawodu. Jednym z ważniejszych wniosków jest stwierdzenie, że zmieniające się w ciągu 1989 roku otoczenie polityczne wpłynęło znacząco na zajmowane publicznie stanowisko przedstawicieli środowisk dziennikarskich związanych z SD PRL, a co za tym idzie – mogło też być przedmiotem uzasadnionej krytyki, co do wiarygodności osób je wypowiadających.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Monografie i artykuły naukowe

Ciborska E., Portret zbiorowy redaktorów naczelnych prasy PZPR [w:] Kontrowersje wokół transformacji prasy polskiej (1989–1992), T. XXIII, red. A. Słomkowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Dziennikarstwa, Pracownia Najnowszej Historii Dziennikarstwa, Warszawa 1993.

Galus H., Najnowsza historia prasy gdańskiej 1945–1998, Wydawnictwo Autorskie, Gdańsk 1999.

Galus H., Prasa w dobie polskich przemian 1944–1998. Część I. Doktryna i polityka prasowa a praktyka dziennikarska, Wydawnictwo Autorskie, Gdańsk 1999.

Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, oprac. W. Janowski, A. Kochański, red. K. Persak, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2000.

Pepliński W., Gdańskie i pomorskie media po roku 1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Prasa w dobie polskich przemian 1944–1998. Studia historyczno-socjologiczne nad systemami prasy kierowanej w PRL i prasy niezależnej w III RP. Część III. Aneks dokumentalny. Biała księga prasy gdańskiej 1980–1993. Dokumenty i publicystyka, red. H. Galus, Wydawnictwo Autorskie, Gdańsk 1999.

Radio gra i… mówi, red. A. Sobecka, Bernardinum, Pelplin 2005.

Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945–2015, red. J. Model i in., Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział Morski, Gdańsk 2015.

Stopikowski R., Polskie Radio Gdańsk [w:] Radio regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2014 roku, red. P. Kuc, W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.

Wicenty D., Weryfikacja gdańskich dziennikarzy w stanie wojennym, Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk 2015.

Wojsław J., „Głos Wybrzeża – Dziennik Bałtycki – Wieczór Wybrzeża” [w:] Środki masowego zakłamania. Gadzinówki w czasie stanu wojennego, red. S. Ligarski, Pamięci Narodowej, Szczecin 2012.

Wojsław J., Telewizja Polska Gdańsk [w:] Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku, red. P. Kuc, W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018.

Wojsław J., „Ziemie Odzyskane” w polityce propagandowej kierownictwa PPR w latach 1945–1948 w kontekście rysowania relacji Niemców i Polaków: strategie komunikacyjne i ich stosowanie na przykładzie prasy Wybrzeża Gdańskiego, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2017, nr 3, s. 7–27.

Wolne media? Środowisko dziennikarskie w 1989 roku. Studia, red. P. Szulc, T. Wolsza, Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin–Warszawa 2010.

Źródła prasowe

„Dziennik Bałtycki” 1989

„Głos Wybrzeża” 1989

„Polityka” 1989

„Prasa Polska” 1989

„Tygodnik Gdański” 1989

„Wieczór Wybrzeża” 1989

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Wojsław , J. . (2019). Gdańskie środowisko dziennikarskie w roku 1989: refleksje po 30 latach. Media Biznes Kultura, (2(7), 405–422. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/4967

Numer

Dział

Artykuły