Wszystkie reklamy są narracjami

Autor

  • Arthur Asa Berger San Francisco State University

Słowa kluczowe:

reklama drukowana, reklama telewizyjna, narracje, podejście syntagmatyczne i paradygmatyczne, poziomy interpretacji

Abstrakt

Przedstawione tu podejście badawcze wychodzi od cytatu z Michela de Certeau na temat czasu, który ludzie spędzają na odbiorze narracji. Artykuł opiera się na założeniu, że narracje, również narracje reklamowe, mają strukturę syntagmatyczną (lub sekwencyjną) i przechodzą od jednego wydarzenia do następnego w ciągu czasu. Dodatkowo, podczas wizualnego odbioru narracji ludzie podejmują paradygmatyczny proces interpretacji postaci i wydarzeń w tych opowieściach. Demonstrując rolę narracji w ludzkim życiu, autor artykułu sugeruje również, że niektóre drukowane reklamy bazują na wyraźnym elemencie narracyjnym. Dyskusja zmierza do zaproponowania możliwych metodologicznych perspektyw w ramach tego podejścia i omówienia tego na przykładach. Między innymi analizie została poddana reklama telewizyjna Macintosha 1984 (1983/1984), ukazując, jak działa w niej zabieg intertekstualności. Innym ważnym aspektem dyskusji jest przegląd różnych możliwych podejść interpretacyjnych do wydarzeń w ramach danej ramy narracyjnej w reklamach drukowanych i telewizyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bennett K., Is the Advertising Industry Growing or Declining?. “Oracle Advertising Blog”. Oracle. Released: 20.12.2021. https://blogs.oracle.com/advertising/post/is-the-advertising-industry- -growing-or-declining (accessed: 1.09.2022).

Berger A.A., Ads, Fads, and Consumer Culture: Advertising’s Impact on American Character & Society. 6th ed. Rowman & Littlefield, Latham, MD 2021.

Berger A.A., Dictionary of Advertising and Marketing Concepts, 1st ed., Routledge, New York 2013.

Berger A.A., A Time to Be Born and a Time to Die, a Time to Sell and a Time to Buy: Narratives in Print Advertisements and Television Commercials [in:] Time and Culture in Linguistic and Literary Discourse. International Colloquium Proceedings, Moscow State Pedagogical University, Moscow 2020.

Bulova: Time Waits for No Man [Print advertisement], “Playboy” May 1973. Author’s archive.

de Certeau M., The Practice of Everyday Life, University of California Press, Berkeley 1984.

Fidji Perfume Guy Laroche. [Print advertisement]. 1982. Author’s private archive.

Lévi-Strauss C., Structural Anthropology, Doubleday, Garden City, NY 1967.

Macintosh 1984. [Storyboard]. Author’s private archive.

Macintosh 1984. [Television commercial]. K

MVT. Twin Falls, Idaho (1983) 1984.

Mumpower D. Americans Spend 4 Years of Their Lives Watching Commercials. “Soda”. News. Released: 2.08.2016, https://www.soda.com/news/you-literally-waste-years-of-your- -life-watching-commercials (accessed: 1.08.2022).

Propp V. Morphology of the Folktale (1928), University of Texas Press, Austin 1968.

Rapaille C. The Culture Code: An Ingenious Way to Understand Why People Around the World Live and Buy as They Do, Broadway Books, New York 2006.

Richardson L., Narrative and Sociology, “Journal of Contemporary Ethnography” 1990, Vol. 19, No. 1, pp. 116–135.

Opublikowane

2022-12-21

Jak cytować

Berger, A. A. (2022). Wszystkie reklamy są narracjami. Media Biznes Kultura, (2(13), 43–54. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7956

Numer

Dział

Artykuły