Analiza ilościowa i jakościowa wyników wyszukiwarki Google dla zapytania „zarządzanie przez jakość”

Autor

  • Marcin Karwowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Słowa kluczowe:

zarządzenie przez jakość, Google, analiza wyników wyszukiwania

Abstrakt

Potoczną wiedzę większości ludzi na temat nowych zjawisk i pojęć kreuje Google. Osoby poszukujące informacji najczęściej wykorzystują popularną wyszukiwarkę jako pierwsze źródło wiedzy. Autor dokonał analizy 10 ekranów (100 linków) umieszczanych najwyżej w rankingu wyszukiwawczym Google dla zapytania „zarządzanie przez jakość”. Sprawdził relewantność, przydatność, aktualność, rzetelność oraz naukowość odnalezionych zasobów oraz dokonał szczegółowej charakterystyki 10% najwyżej umieszczanych wyników. Dodatkowo pogrupował wyniki pod względem charakteru informacji, formatu materiału źródłowego oraz domeny strony, co pozwoliło określić pochodzenie informacji, ich charakter oraz grupę docelową. Wykonane badania pomogły określić zasób wiedzy potocznej, którym dysponuje internauta czerpiący wiedzę o „zarządzaniu przez jakość” z popularnej wyszukiwarki.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BONSTINGL John Jay. Szkoły jakości: wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji. Warszawa: Wydawnictwa CODN, 1999. ISBN 83-85910-23-9.

FAL Michał. 13 rzeczy, których nie umiemy już zrobić bez wyszukiwarki Google’a [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://natemat.pl/33289,13-rzeczy-ktorych-nie-umiemy-juz-zrobic-bez-wyszukiwarki-google-a. Stan z dnia 17.01.2014.

GOŁAŚ Hanna, MAZUR Anna. Zarządzanie jakością. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011. ISBN 978-83-7775-094-0.

HAMROL Adam. Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. ISBN 83-01-14486-6.

HERNAS Adam, GAJDA Lesław. Systemy zarządzania jakością w organizacji. Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2006. ISBN 83-922186-1-2.

JERAN Agnieszka. Internauta i jego aktywność – o paradoksie (nie)kompetencji polskich internautów na podstawie „Diagnozy społecznej 2011”. E-mentor. 2012, nr 4, s. 34–39. ISSN 1731-7428.

KARASZEWSKI Robert. Zarządzanie jakością: koncepcje, metody, narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2005. ISBN 83-7285-213-8.

KONARZEWSKA-GUBAŁA Ewa (red.). Zarządzanie przez jakość: koncepcje, metody, studia przypadków. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. ISBN 978-83-7695-275-8.

Kontakt: dr Sławomir Wawak. In E-Platforma UEK [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://e--uczelnia.uek.krakow.pl/course/view.php?id=112. Stan z dnia 17.08.2014.

MARCHEWKA Grzegorz. Zarządzanie przez jakość. Pierwsza zasada jakości – Orientacja na klienta [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.prs.pl/__files/parent4/zarz_jakosc_zasada1.pdf. Stan z dnia 12.01.2016.

MAZUR Anna, GOŁAŚ Hanna. Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010. ISBN 978-83-7143-908-7.

Moduł II. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM). Modele doskonałości [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.irpoznan.com.pl/imgs/parlamenthanza/ModuL_2_TQM.doc. Stan z dnia 13.04.2015.

Norma PN-ISO 8402: 1996: Zarządzanie jakością i zapewnianie jakości. Terminologia.

PRS [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.prs.pl/contact/head-office.html. Stan z dnia 10.01.2016.

STOMA Monika. Modele i metody pomiaru jakości usług. Lublin: Q&R Polska, 2012. ISBN 978-83-934606-0-1.

Student/Ekonomiczne/Zarządzanie jakością (25 prac). In Sciaga.pl [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.sciaga.pl/katalog/763-zarzadzanie_jakoscia/t10_1/. Stan z dnia 17.01.2014.

TORUŃSK Janusz (red.). Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie: wybrane problemy. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012. ISSN 2083-4179.

TQM – Total Quality Management – Kompleksowe zarządzanie przez jakość. In Centrum Jakości [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.centrum.jakosci.pl/podstawy-jakosci,zarzadzanie-przez-jakosc.html. Stan z dnia 09.03.2016.

Wydawnictwo Naukowe PWN [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http http://aneksy.pwn.pl/zarzadzanie/?id=391. Stan z dnia 17.01.2014.

Wyszukiwarki udział zapytań. In gemius Audience [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.audience.gemius.pl. Stan z dnia 17.01.2014.

Zarządzanie jakością. In IMQ [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.imqpoland.pl/zarzadzanie_jakoscia.htm. Stan z dnia 17.01.2014.

Zarządzanie jakością. In Wikipedia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarządzanie_jakością. Stan z dnia 09.03.2016.

Zarządzanie przez jakość. In Encyklopedia Zarządzania [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://mfiles.pl/pl/index.php/Zarządzanie_przez_jakość. Stan z dnia 17.01.2014.

Zarządzanie przez jakość. In Governica.com [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.governica.com/Zarz%C4%85dzanie_przez_jako%C5%9B%C4%87/. Stan z dnia 17.01.2014.

Zarządzanie przez jakość. In Wikipedia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarządzanie_przez_jakość. Stan z dnia 09.03.2016.

ZYBERT Elżbieta. Jakość w działalności bibliotek: oceny – pomiary – narzędzia. Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007. ISBN 978-83-88581-30-4.

Pobrania

Opublikowane

2016-07-19

Jak cytować

Karwowski, M. (2016). Analiza ilościowa i jakościowa wyników wyszukiwarki Google dla zapytania „zarządzanie przez jakość”. Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 80–95. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1241

Numer

Dział

Badania i wizje