Wystawy wirtualne jako nowe narzędzie działalności kulturalnej i edukacyjnej bibliotek pedagogicznych

Autor

  • Bogumiła Celer PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Słowa kluczowe:

wystawy wirtualne, promocja, biblioteki pedagogiczne

Abstrakt

Wystawy wirtualne są powszechnym elementem witryn internetowych bibliotek zagranicznych. Również wiele bibliotek krajowych już od kilku lat uatrakcyjnia swoje strony www wystawami online. Wśród nich czołowe miejsce zajmują biblioteki uniwersyteckie oraz większe biblioteki publiczne. Tworzenie wystaw w cyberprzestrzeni sprzyja kreowaniu nowoczesnego wizerunku biblioteki, staje się narzędziem przyciągającym nowych użytkowników, popularyzującym zbiory biblioteki. Celem artykułu jest wstępne rozeznanie zakresu, w jakim wykorzystywane są wirtualne wystawy w działalności edukacyjnej i kulturalnej bibliotek pedagogicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BORYCZKA Bożena. Wix – to całkiem proste! 1. Biblioteka w Szkole. 2013, nr 2, s. 12-15. ISSN 0867-5600.

BUDROWSKA Wiesława. Działania edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych. 2. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2009, nr 6. Tryb dostępu: http://www.nowyebib.info/2009/106/a.php?budrowska. Stan z dnia 27.01.2013.

CZAPNIK Grzegorz, GRUSZKA Zbigniew, TADEUSIEWICZ Hanna (oprac.). 3. Podręczny słownik bibliotekarza, Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2011. ISBN 978-83-61464-39-6.

ECO Umberto. Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki. In HOPFINGER Maryla (red.). Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2005, s. 537-544. ISBN 83-88164-89-9.

FOO Schubert. Online Virtual Exhibitions: Concepts and Design Considerations. 5. DESIDOC Journal of Library and Information Technology [Dokument elektroniczny]. 2008, t. 28, nr 4, s. 22-34. Tryb dostępu: http://publications.drdo.gov.in/gsdl/collect/dbit/index/assoc/HASH01e4.dir/dbit2804022.pdf. Stan z dnia 27.01.2013.

GAUTIER France. 6. Concevoir une exposition virtuelle en bibliothèque: enjeux et méthodologie [Dokument elektroniczny] 2002. Tryb dostępu: http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-667. Stan z dnia 27.01.2013.

Handbook on virtual exhibitions and virtual performances version 1.0 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.digitalmeetsculture.net/article/handbook-on-virtual-exhibitions-and-virtual-performances. Stan z dnia 27.01.2013

InterConnections: The IMLS National Study on the Use of Libraries, Museums and the 8. Internet [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://interconnectionsreport.org/reports/ConclusionsFullRptB.pdf. Stan z dnia 14.01.2013.

KALFATOVIC Martin R. 9. Creating a Winning Online Exhibition: A Guide for Libraries, Archives, and Museums. Chicago-London: American Library Association, 2002. ISBN 0-8389-0817-9.

KHOON Leong Chee, RAMAIAH Chennupati K. An Overview of Online Exhibitions. DESIDOC Journal of Library and Information Technology [Dokument elektroniczny]. 2008, t. 28, nr 4, s. 7-21. Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/15116/1/101. Stan z dnia 27.01.2013.

KIERUS Włodek. 11. Internet jako nowa przestrzeń wystawiennicza [Dokument elektroniczny]. Warszawa, 2004, s. 41. Tryb dostępu: http://www.korex.net.pl/artukuly_o_fotografii/kierus.pdf. Stan z dnia 14.01.2013.

KORZEŃ Agnieszka. Interaktywne narzędzia internetowe w promocji wizerunku bibliotek publicznych. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2009, nr 1, s. 53-70. ISSN 0324-8194.

KULCZYCKI Emanuel. Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze kon13. wergencji. In SÓJKOWSKA Iwona (red.) Materiały konferencyjne EBIB nr 22 [Dokument elektroniczny]. Toruń: Stowarzyszenie EBIB, 2012, s. 1-24. Tryb dostępu: http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/2012/05/Blogi-i-serwisy-naukowe.pdf. Stan z dnia 27.01.2013.

LUBCZYŃSKA Aleksandra. 14. Wystawy wirtualne – nowoczesna forma prezentacji biblioteki i jej zbiorów. In WROCŁAWSKA Maria, JERZYK Justyna (red.). Stare i nowe w bibliotece: współpraca czy konkurencja: konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: materiały konferencyjne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s. 301-310. ISBN 978-83-7525-413-6.

MIECZKOWSKA Elżbieta. 15. Edukacyjne funkcje bibliotek pedagogicznych: szanse i zagrożenia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=15%3Ainformacja-pedagogiczna&Itemid=1115&limitstart=20. Stan z dnia 27.01.2013.

MURZYNOWSKA Danuta, POTĘGA Joanna. Nie tylko biblioteka cyfrowa… – rzecz o bib16. liotecznych wystawach wirtualnych. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2006, nr 11, Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/81/a.php?murzynowska_potega. Stan z dnia 25.01.2013.

MUSIAŁ Małgorzata, OLSZYK Sabina, SZAFLARSKA Ewa. 17. A wszystko zaczęło się od Einsteina…Wystawy wirtualne w Bibliotece Głównej AGH [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ptin.org.pl/konferencje/9forum/repoz/musial_olszyk_szaflarska.pdf. Stan z dnia 27.01.2013.

ROSZKOWSKA Dagmara. Internauta jako użytkownik informacji w bibliotece pedagog18. icznej. In WAŃKA Danuta. (red.). Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty: materiały konferencji naukowej, Kalisz 11-12 maja 2006. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008, s. 107-116. ISBN 978-83-85638-80-6.

WALCZAK-NIEWIADOMSKA Agata. Bazy i systemy edukacyjne polskich bibliotek pedagogicznych: nowa forma usług bibliotecznych. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Elektroniczny wizerunek biblioteki. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, 2008, s. 171-182. ISBN 978-83-61079-01-9.

WANDEL Agnieszka. Wystawy wirtualne – nowa forma popularyzacji książki i bibliotek 20. (na przykładzie stron www bibliotek francuskich). In KOMZA Małgorzata (red.). Oblicza kultury książki: prace i studia z bibliologii i informacji naukowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, s. 211-225. ISBN 83-229-2546-8.

Opublikowane

2013-07-24

Jak cytować

Celer, B. (2013). Wystawy wirtualne jako nowe narzędzie działalności kulturalnej i edukacyjnej bibliotek pedagogicznych. Zarządzanie Biblioteką, (1(5), 31–41. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1293

Numer

Dział

Badania i wizje