Organizacja bibliotecznych izb muzealnych na terenie Polski

Autor

  • Bogumiła Celer PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Słowa kluczowe:

izby muzealne, biblioteki, muzea

Abstrakt

W artykule, na podstawie zgromadzonych materiałów źródłowych, przedstawiono wstępną listę oddziałów muzealnych działających w przestrzeni bibliotecznej w Polsce. Dokonano przeglądu kierunków działań w zakresie rozwoju oferty muzealnej, zwracając uwagę na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w udostępnianiu i prezentacji zgromadzonych zbiorów, rozwój oferty edukacyjnej oraz nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

lat Izby Regionalnej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/347719/edition/328535/content?ref=desc. Stan z dnia 06.04.2019.

Dziesięciolecie Polskiego Muzeum Szkolnego we Lwowie 1903–1913. Muzeum. 1913, t. 1, s. 746–827. ISSN 1898-2654.

GŁOWACKA Apolonia. Z dziejów polskiego muzeum szkolnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka. 1966, nr 6/61, s. 3–32. ISSN 0551-6579.

GOLLY-NOWAK Maria. Historyczne kolekcje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy szkolnej w Gdańsku. In: FLUDA-KROKOS Agnieszka, JANIK Beata (red.). Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2015, s. 32–47. ISBN 978-83-7271-933-1.

Grodków – Izba Pamięci Ziemi Grodkowskiej [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.rmf.fm/bajeczna-polska/show,977,grodkow-izba-pamieci-ziemi-grodkowskiej.html. Stan z dnia 06.04.2019.

GRYC Alla. Izba pamięci doktora Tadeusza Rakowieckiego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce. Bibliotekarz Podlaski. 2002, nr 4, s. 140–149. ISSN 1640-7806.

GRZELAKOWSKA Elżbieta. Głos w dyskusji... czyli specyfika zbiorów specjalnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. In: GAZIŃSKI Radosław (red.). Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych. Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2010, s. 254–271. ISBN 978-83-87879-81-5.

GRZELAKOWSKA Elżbieta, LASKOWSKI Marcin. Edukacja czytelnicza i medialna w Muzeum Oświaty Łódzkiej. Przegląd Edukacyjny. 2005, nr 3, s. 21–22. ISSN 1231-322X.

Izba Pamięci Marii Konopnickiej [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.mariakonopnickawbronowie.pl/index.php/izba-pamieci-marii-konopnickiej. Stan z dnia 06.04.2019.

Izba Regionalna w Jaszczwi [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://biblioteka.jedlicze.pl/?page_id=849. Stan z dnia 06.04.2019.

KOLAŃSKA Dorota, ŻYŁA Danuta. Izba pamięci [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.biblioteka24.eu/izba-pamieci. Stan z dnia 06.04.2019.

LIPIŃSKA Alicja. Zielonogórskie Muzeum Książki. Rocznik Lubuski. 2005, t. 31, cz. 1, s. 165. ISSN 0485-3083.

MATOGA Łukasz, PAWŁOWSKA Aneta. Muzea uczelniane w Polsce – przestrzeń spędzania czasu wolnego inspirowana nauką. Stan obecny i kierunki rozwoju w kontekście turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa. 2016, nr 2, s. 47. ISSN 1689-4642.

Mieszkanie – Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.bracz.edu.pl/muzea/mieszkanie-muzeum-kazimiery-illakowiczowny/. Stan z dnia 06.04.2019.

MIGOŃ Krzysztof. Muzea książki [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/muzea-ksiazki;3944732.html. Stan z dnia 06.04.2019.

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.bracz.edu.pl/muzea/muzeum-literackie-henryka-sienkiewicza/. Stan z dnia 06.04.2019.

O Muzeum Literatury [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.ksiaznica.szczecin.pl/informacje--o-muzeum. Stan z dnia 06.04.2019.

PIETRAS Tomasz. Orły na sztandarach w zbiorach Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej. Rocznik Łódzki. 2014, t. 61, s. 119–152. ISSN 0080-3502.

Pokój Pamięci Poety Mariana Jachimowicza [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://atlanty.pl/pokoj-pamieci-poety-mariana-jachimowicza#. Stan z dnia 07.04.2019.

Pracownia – Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.bracz.edu.pl/muzea/pracownia-muzeum-jozefa-i-kraszewskiego/. Stan z dnia 07.04.2019.

Regionalizm w Bibliotece: dodatek do Poradnika Bibliotekarza [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://poradnikbib liotekarza.pl/new/pliki/regionalizm_w_bibliotece_net.pdf. Stan z dnia 07.04.2019.

Regulamin Izby Tradycji w Łazach [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.biblioteka.lazy.pl/wp-content/uploads/2017/04/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1.pdf. Stan z dnia 07.04.2019.

Regulamin Organizacji i Udostępniania Zbiorów Izby Regionalnej w Zielonkach działającej w strukturze Biblioteki Publicznej w Zielonkach [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://zielonki.linuxpl.info/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/Regulamin-Izby-Regionalnej.pdf. Stan z dnia 07.04.2019.

WALCZAK Krzysztof. Idea kolekcji w dziejach i współczesnej działalności polskich bibliotek pedagogicznych. In: FLUDA-KROKOS Agnieszka, JANIK Beata (red.). Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2015, s. 11. ISBN 978-83-7271-933-1.

ZDZIARSKI Stanisław. Dziesięciolecie Polskiego Muzeum Szkolnego (1903–1913). Wychowanie w Domu i Szkole. 1913, t. II, z. 6, s. 56–59.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-15

Jak cytować

Celer, B. (2019). Organizacja bibliotecznych izb muzealnych na terenie Polski. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 89–107. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4692

Numer

Dział

Badania i wizje