Dobór pracowników do służby bibliotecznej w kontekście nowoczesnego zarządzania biblioteką akademicką

Autor

  • Katarzyna Mazur-Kulesza Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

Słowa kluczowe:

rekrutacja, biblioteki akademickie, zarządzanie biblioteką

Abstrakt

W artykule omówiono strukturę doboru pracowników w ujęciu wąskim i szerokim. Zaprezentowano metody i techniki doboru kandydatów oraz czynniki wpływające na ich wybór. Podkreślono znaczenie rekrutacji, selekcji oraz wprowadzenia do pracy, jako elementów procesu zarządzania wpływających na jakość funkcjonowania biblioteki akademickiej. Wykazano wpływ naboru personelu bibliotecznego na kształtowanie pozytywnego wizerunku biblioteki w oczach użytkowników.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ARMSTRONG Michael. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-83-264-0616-4.

JAMKA Beta. Kierowanie kadrami – pozyskiwanie i rozwój pracowników. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2000. ISBN 83-7225-025-1.

KAMIŃSKA Joanna. Rekrutacja pracowników w bibliotece, czyli jak wybrać najlepszego kandydata. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing. 2006, z. 1, s. 151. ISSN 1644-9134.

KISILOWSKA Małgorzata. Przeciwdziałanie skutkom negatywnego doboru do zawodu. Wybrane sposoby rozwoju kadr jako narzędzia zarządzania wiedzą. In KAMIŃSKA Joanna, ŻOŁĘDOWSKA-KROL Beata (red.). Zarządzanie kadrami w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2011, s. 33-42. ISBN 978-83-61464-41-9.

KOPALIŃSKI Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: Rytm, Bellona, 2007. ISBN 978-83-7399-222-1, 978-83-11-10307-8.

LEWICKA Dagmara. Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. ISBN 978-83-01-16261-0.

LISTWAN Tadeusz (red.). Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. ISBN 83-7483-136-7, 978-83-7483-136-9.

PARRY Julie. Librarians do fly: strategies for staying aloft. Library Management. 2008, vol. 29, nr 1-2, s. 42. ISSN 0143-5124.

PENC Józef. Kreatywne kierowanie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet, 2000. ISBN 83-85428-50-3.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Dz. U. 2006, Nr 251, poz. 1852 ze zmianami.

SZCZERBA Agnieszka. Efektywna rekrutacja – proces z wartością dodaną. Personel Plus: HRM, szkolenia, rekrutacja. 2011, nr 5, s. 69. ISSN 1899-2412.

Opublikowane

2012-07-17

Jak cytować

Mazur-Kulesza, K. (2012). Dobór pracowników do służby bibliotecznej w kontekście nowoczesnego zarządzania biblioteką akademicką. Zarządzanie Biblioteką, (1(4), 61–71. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1718

Numer

Dział

Badania i wizje