Rozwój informacji naukowej w Chorwacji. Analiza co-word rozpraw doktorskich za lata 1978-2009

Autor

  • Ðilda Pečarić The University of Zagreb
  • Miroslav Tuđman The University of Zagreb

Słowa kluczowe:

analiza co-word, klaster, wizualizacja danych, informacja naukowa, analiza słów kluczowych, rozprawy doktorskie

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki analizy rozpraw doktorskich z zakresu informacji naukowej powstałych w Chorwacji w latach 1978-2009. Autorzy pracy skupili się na analizie słów kluczowych, które ich zdaniem dają wgląd w rozwój informacji naukowej na terenie Chorwacji. Analizą została objęta sieć klastrów, która łączy następujące dyscypliny naukowe: archiwistykę i dokumentację naukową, bibliotekoznawstwo, komunikację społeczną, muzealnictwo, informację naukową, systemy informacyjne i leksykografię. Rozwój tematów i korelacji klastrów w informacji naukowej został zaprezentowany dzięki klastrowaniu i wizualizacji danych oraz przeglądowi frekwencji słów kluczowych rozpraw doktorskich powstałych na przestrzeni trzydziestu lat. Wyniki analizy co-word na temat rozwoju informacji naukowej w Chorwacji zostały przedstawione według kryterium czasowego, a także według kryterium przynależności do określonej dyscypliny naukowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bibexcel free-ware for academic non-profit use program [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.umu.se/inforsk/Bibexcel. Stan z dnia 01.03.2010.

DE BELLIS Nicola. Bibliometrics and Citation Analysis. Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2009. ISBN 978-0-8108-6713-0.

DIODATO Virgil. Dictionary of Bibliometrics. New York: Haworth Press, 1994. ISBN 1-56024-852-1.

HE Qin. Knowledge Discovery Through Co-Word Analysis. Library Trends. 1999, vol. 48, nr 1, s. 133-159. ISSN 0024-2594.

Pajek – open source program for visualization and clustering [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/. Stan z dnia 01.03.2010.

PEČARIĆ Đilda. Development of Information Sciences in Croatia. Bibliometric Analysis of Doctoral Dissertations in Information Sciences from 1978 to 2009. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. ISBN 978-3846508893.

Program studija Odsjeka za informacijske znanosti. Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ffzg.hr/programi/preddiplomski.html/. Stan z dnia 16.03.2010.

SARACEVIC Tefko. Information Science. Journal of the American Society for Information Science. 1999, vol. 50, nr 12, s. 1051-1063. ISSN 1532-2882.

TEŽAK Božo. Informacione znanosti i službe: njihova struktura, odnosi i politika – Information sciences and Services: Components, Relationships and Politics. Informatologia Yugoslavica. 1969, vol. 1, nr 1/4 , s. 13-31. ISSN 0046-9483.

TEŽAK Božo. Informatika – ime za zbunjujući ili razjašnjavajući koncept – Informatics– the Name of Confusing or Clearing Concept. Infomratologia Yugoslavica. 1971, vol. 3, nr 1/4, s. 1-13. ISSN 0046-9483.

TUĐMAN Miroslav. Obavijest i znanje: s rječnikom osnovnih pojmova. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1990. ISBN 8680279374.

TUĐMAN Miroslav. Profesor dr. Božo Težak i razvoj informacijske znanosti. In TEŽAK Đurđica (red.) Profesor Božo Težak, lučonoša znanosti. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2007, s. 257-271. ISBN 978-953-169-149-9.

TUĐMAN Miroslav, PEČARIĆ Đilda. Co-word analysis of doctoral dissertations in Information Science in the Republic of Croatia from 1978 to 2007. Contribution to research of development of Information Science. In KATSIRIKOU Anthi, SKIADAS Christos. (red.). Qualitative and quantitative methods in libraries: theory and applications: proceedings of the International Conference on QQML2009, Chania, Crete, Greece, 26-29 May 2009. New Jersey [i in.]: World Scientific, 2010, s. 385-393. ISBN 978-981-4299-69-5.

Opublikowane

2012-07-17

Jak cytować

Pečarić, Ðilda, & Tuđman, M. (2012). Rozwój informacji naukowej w Chorwacji. Analiza co-word rozpraw doktorskich za lata 1978-2009. Zarządzanie Biblioteką, (1(4), 97–112. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1722

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą