Bibliometryczne podejście do naukowej struktury komunikacji

Autor

  • Đilda Pečarić The University of Zagreb
  • Miroslav Tuđman The University of Zagreb

Słowa kluczowe:

modele komunikacji, nauka o informacji, analiza cytowań, dysertacje doktorskie

Abstrakt

W artykule zostały przeanalizowane modele komunikacji w zbiorze cytowani z dysertacji doktorskich z dziedziny informacji naukowej na chorwackich uczelniach w latach 1978-2009. Model komunikacji naukowej jest zdeterminowany przez czynniki instytucjonalne, językowe I czasowe; skutkiem tego jest możliwe, by dokładnie opisać tradycyjny podział na komunikację pierwszo-, drugo- i trzeciorzędową za pomocą metod ilościowych. Analiza 28,188 zacytowanych fragmentów bibliograficznych za pomocą analizy cytowań dała rezultat sieci klastrów oznaczających dyscypliny naukowe (archiwistyka, bibliotekoznawstwo, muzealnictwo, nauka o komunikacji, informacja naukowa, systemy informacyjne i leksykograficzne). Zmiana słów kluczowych była zauważalna biorąc pod uwagę okres czasu, przynależność do różnych towarzystw naukowych, czynniki kulturowe I funkcje w organizacji wiedzy. Według rezultatów tej analizy wnioski mogą być oparte na wskaźnikach ilościowych: jest zatem możliwe, by uznać strukturę głębokiej komunikacji (strefa wiedzy pojęciowej, empirycznej, badawczej), poza organizacyjnymi, komunikacyjnymi i międzykulturowymi czynnikami wymiany wiedzy.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2011-07-19

Jak cytować

Pečarić, Đilda, & Tuđman, M. (2011). Bibliometryczne podejście do naukowej struktury komunikacji. Zarządzanie Biblioteką, (1(3), 147–155. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1743

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą