Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego szansą na realizację koncepcji biblioteki jako „organizacji uczącej się”

Autor

  • Marzena Dziołak Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  • Sylwia Pykacz Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Słowa kluczowe:

biblioteka jako organizacja ucząca się, pozyskiwanie funduszy, organizacja ucząca się, Europejski Fundusz Społeczny, zarządzanie biblioteką, Biblioteka Państwowe jSzkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Abstrakt

W artykule przedstawione zostały definicja i koncepcja biblioteki jako organizacji uczącej się oraz próba realizacji jej założeń w Bibliotece Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Opisane zostały wpływ kultury organizacyjnej na procesy uczenia się i doskonalenia organizacji, sposoby stymulowania i wspomagania procesu kształcenia, podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych doświadczeń, co w rezultacie przekłada się na podnoszenie jakości usług bibliotecznych.

Bibliografia

BATORSKI Jarema. Organizacja efektywnie ucząca się. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2002. ISBN 83-88936-02-6.

BRATNICKI Mariusz. Proces uczenia się w kierowaniu doskonaleniem organizacji. Lublin: UMCS, 1983.

DERFERT-WOLF Lidia. Planowanie strategiczne w bibliotekach akademickich. In NOWAK Mariusz, PIOTEREK Paweł, PRZYBYSZ Janina (red.). Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2004, s. 51-70. ISBN 83-7205-202-6.

DZIOŁAK Marzena, PYKACZ Sylwia. Strategia rozwoju Biblioteki PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej komponentem kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM). In NOWAK Alina, OCHODEK Bolesław (red. nauk.). Biblioteka uczelniana biblioteką jakości. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2010, s. 71-90. ISBN 978-83-89795-89-2.

GŁOWACKA Ewa. Koncepcja biblioteki jako „uczącej się organizacji”. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2004, nr 2, s. 80-87. ISSN 0324-8194.

JABŁOŃSKI Marek. Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się: metody doskonalenia i rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. ISBN 978-83-255-0758-9.

JASHAPARA Ashok. Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. ISBN 83-208-1631-9.

JASKOWSKA Bożena. Koncepcja „biblioteki uczącej się” odpowiedzią na dylemat: stare czy nowe. In Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Rzeszów-Czarna, 1-3 czerwca 2005. Rzeszów: Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, s. 32-42. ISBN 83-922515-0-4.

JASKOWSKA Bożena. Kultura organizacyjna wspierająca procesy uczenia się biblioteki akademickiej. Przegląd Biblioteczny. 2005, nr 2, s. 176-185. ISSN 0033-202X.

KOŻUSZNIK Barbara. Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. ISBN 978-83-208-1676-1.

KRAWIEC Franciszek. Zasadnicza zmiana drogą do sukcesów przedsiębiorstwa w XXI wieku. Warszawa: Difin, 2007. ISBN 978-83-2051-713-5.

KRUPSKI Rafał (red.). Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. ISBN 83-208-1582-7.

MIKOŁAJCZYK Zofia. Zarządzanie procesem zmian w organizacjach. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2003. ISBN 83-88402-26-9.

NOWICKA-SAHIN Monika. Organizacja ucząca się [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://kadry.nf.pl/artykuł/8459. Stan z dnia 02.03.2011.

PDSA and Double-Loop Learning [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.learning-org.com/99.11/0297.html. Stan z dnia 03.03.2011.

PUTKO Joanna. Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu wizerunku biblioteki akademickiej jako organizacji uczącej się. In BRZEZIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece: ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4-6 czerwca 2007. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 152-160. ISBN 978-83-7431-159-5.

ROKITA Jerzy. Model uczenia się organizacji. Organizacja i Kierowanie. 2000, nr 4, s. 3-12. ISSN 0137-5466.

SENGE Peter. Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się. Kraków: Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, 2006. ISBN 83-7484-045-5.

WORRELL Diane. The learning organization: management theory for the information age or new age fad? Journal of Academic Librarianship. 1995, Vol. 21, Issue 5, s. 351-362. ISSN 0099-1333.

Opublikowane

2011-07-19

Jak cytować

Dziołak, M., & Pykacz, S. (2011). Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego szansą na realizację koncepcji biblioteki jako „organizacji uczącej się”. Zarządzanie Biblioteką, (1(3), 47–62. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1736

Numer

Dział

Badania i wizje

Inne teksty tego samego autora