Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece

Autor

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ADAMIEC Marek, KOŻUSZNIK Barbara. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Wydawnictwo Akade, 2000. ISBN 83-7287-000-4.

BRZEZIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008. ISBN 978-83-7431-159-5.

BRZEZIŃSKA-STEC Halina (red.). Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. ISBN 978-83-7431-240-0.

JĘDRYCH Elżbieta (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla. Kraków: Wolters Kluwer, 2007. ISBN 978-83-7526-160-8.

KAMIŃSKA Joanna, ŻÓŁĘDOWSKA-KRÓL Beata (red.). Zarządzanie kadrami w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2008. ISBN 978-83-89316-97-4.

LISTWAN Tadeusz (red.). Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2004. ISBN 83-7483-054-9.

MELLING Maxine, LITTLE Joyce (red.). Building successful customer-service culture: a guide for library and information managers. London: Facet Publishing, 2002. ISBN 978-1-85604-449-3.

PIOTEREK Paweł. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2008. ISBN 978-83-61464-02-0.

POCZTOWSKI Aleksy. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. ISBN 83-208-1662-9.

RITCHIE Ann, WALKER Clarke (red.). Continuing professional development: pathways to leadership in the library and information world. München: K. G. Saur, 2007. ISBN 978-3-598-22034-0.

Opublikowane

2011-07-19

Jak cytować

Wojciechowska, M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. Zarządzanie Biblioteką, (1(3), 159–167. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1744

Numer

Dział

Z warsztatu bibliotekarza