Recepcja zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania bibliotekami w polskim czasopiśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego

Autor

  • Beata Żołędowska-Król Uniwersytet Śląski

Słowa kluczowe:

czasopisma naukowe i fachowe, zarządzanie bibliotekami

Abstrakt

W artykule przedstawiono publikacje zagraniczne podejmujące tematykę zarządzania bibliotekami, które zostały zrecenzowane w polskich czasopismach skierowanych do środowiska bibliotekarzy w latach 1918–1939. Analiza literatury tego okresu pozwala lepiej zrozumieć tradycje oraz współczesne praktyki i trendy w zarządzaniu bibliotekami.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

of the Most Important Leaders we had in the 20th century. American Libraries. 1999, nr 11, s. 38–46. ISSN 0002-9769.

BROWN James Duff. Manual of library classification and shelf arrangement. London: Library Supply, 1898.

BROWN James Duff. Manual of Library Economy. London: Scott, Greenwood & Co., 1903.

BRZEZIŃSKA-STEC Halina (red.). Kultura organizacyjna w bibliotece. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008. ISBN 978-83-7431-159-5.

BRZEZIŃSKI Andrzej M. Polska w systemie międzynarodowej współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922-1939). Dzieje Najnowsze. 2002, nr 2, s. 3–22. ISSN 0419-8824.

CEJPEK Jiří. Bohuslav Koutník (1891–1965). Bulletin SKIP [Dokument elektroniczny]. 2002, nr 4. Tryb dostępu: http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Bull02_408.htm. Stan z dnia 31.01.2019.

CEJPEK Jiří. Czechosłowacka ustawa biblioteczna po sześciu latach. Droga do ustawy o jednolitym systemie bibliotek. Bibliotekarz. 1965, nr 7–8, s. 205. ISSN 0208-4333.

DOBROWOLSKI Kazimierz. Sprawa międzynarodowej współpracy bibliotek. Przegląd Biblioteczny. 1928, z. 1. s. 93–94. ISSN 0033-202X.

GACA-DĄBROWSKA Zofia. Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej. Zarys problemów organizacyjnych i badawczych. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2007. ISBN 978-83-89316-70-7.

GACA-DĄBROWSKA Zofia. Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej. Zarys problemów organizacyjnych i badawczych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1983.

GOLDHOR Herbert (rec.). Public Library Finance. Fred Barlow. Duncan Gray. The Library Quarterly: Information, Community, Policy. 1940, nr 3, s. 422–424. ISSN 1931-2015.

GRYCZ Józef. Komisja normalizacyjna w zakresie bibliotekarstwa, książki i czasopiśmiennictwa. Przegląd Biblioteczny. 1937, z. 4, s. 330-333. ISSN 0033-202X.

GRYCZ Józef. O polskie przepisy katalogowania. Exlibris. 1924, z. 6, s. 205–215.

HEADICAR Bertie Mason. A manual of library organization. London: G. Allen & Unwin Limited; Library Association, 1935.

James Duff Brown. Biuletyn Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. 1933/34, nr 6–8, s. 23–25.

KAMIŃSKA Joanna, ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata (red.). Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2009. ISBN 978-83-61464-16-7.

KOUTNIK Bohuslav. Racionalizace v knihovnictví. Praha: Masarykova Akademie Práce, 1931.

KUNTZE Edward. Współudział Polski w międzynarodowych pracach bibliotekarskich. Przegląd Biblioteczny. 1932, z. 3, s. 103–118. ISSN 0033-202X.

KUROPATWIŃSKA Halina (rec.). Brown James Duff. Manual of Library Economy. Fourth edition ed. And newly rewised by W.C. Berwick Sayers. London 1931. Graften and Co. Bibliotekarz. 1934/35, nr 6–8, s. 73. ISSN 0208-4333.

ŁYSAKOWSKI Adam. Eksperyment psychologiczny w bibliotekarstwie. Ruch Filozoficzny. 1926/27, s. 74–75. ISSN 0035-9599.

ŁYSAKOWSKI Adam. Psychologiczne podstawy instrukcji katalogowania. Przegląd Oświatowy. 1927, nr 3, s. 67–73.

MĘŻYŃSKI Andrzej. Związek Bibliotekarzy Polskich w IFLA. Początki współpracy. Przegląd Biblioteczny. 2017, z. 2, s. 147–156. ISSN 0033-202X.

PN-ISO 11620:2017-11 Informacja i Dokumentacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek.

POCIECHA Wojciech (rec.). Koutnik B.: Racionalizace v knihovnictví. Nákladem Masarykovy Akademie Práce v Praze. Przegląd Biblioteczny. 1932, z. 1–2, s. 53. ISSN 0033-202X.

Report on public libraries in England and Wales. London: H.M.S.O., 1927.

SADOWSKA Jadwiga (rec.). Headicar B.M.A. A Manual of Library Organization. G. Allen & Unwin LTD and the Library Association. London 1935. Bibliotekarz. 1938, nr 6, s. 61–62. ISSN 0208-4333.

SADOWSKA Jadwiga (rec.). J.L. Wheeler: Methods for Making Known to Inexperienced Readers the Resources and Facilities Offered by American Public Libraries. The Library Quarterly. 1935, nr 4, pp. 371–406. Bibliotekarz. 1937/38, nr 1, s. 18–20. ISSN 0208-4333.

SIDOR Maria Wanda. Jakość usług bibliotecznych: badanie metodą SERVQUAL. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2005. ISBN 83-89316-33-1.

STRZELCZYK Edyta, ZAWAŁKIEWICZ Aldona. Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://pliki.sbp.pl/afb/jak-przeprowadzic-badania-satysfakcji.pdf. Stan z dnia 25.01.2019.

WARDĘSKA Cecylia (rec.). Barlow Fred. Public library finance. Gravesend 1938. Bibliotekarz. 1939, nr 1–2, s. 13. ISSN 0208-4333.

WARDĘSKA Cecylia (rec.). Gray Duncan, F.L.A. Public library finance. With a forword by Jesse Boydell. Practical Handbooks V. Georg Allen a. Unwin Ltd. London (1938). Bibliotekarz. 1938, nr 9, s. 140. ISSN 0208-4333.

WHEELER Joseph Lewis, GITHENS Alfred Morton. The American public library building: its planning and design with special reference to its administration and service. New York: C. Scribner’s Sons, 1941.

WHEELER Joseph Lewis, GOLDHOR Herbert. Practical Administration of Public Libraries. New York: Harper & Row, 1962.

WHEELER Joseph Lewis. Methods for Making Known to Inexperienced Readers the Resources and Facilities Offered by American Public Libraries. The Library Quarterly. 1935, nr 4, s. 371–406. ISSN 0024-2519.

WHEELER Joseph Lewis. The effective location of public library buildings. Illinois: University of Illinois Library School, 1958.

WHEELER Joseph Lewis. The library and the community; increased book service through library publicity based on community studies. Chicago: American Library Association, 1924.

WIĘCKOWSKA Helena. Bibliotekarstwo polskie na terenie międzynarodowym w latach 1923-1939. Próba zarysu historycznego. Studia o Książce. 1972, t. 3, s. 197–226. ISSN 0137-3404.

WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządzanie jakością w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2017. ISBN 978-83-64203-85-5.

ZYBERT Elżbieta Barbara. Jakość w działalności bibliotek. Oceny, pomiary, narzędzia. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2005. ISBN 83-89316-33-1.

ŻMIGRODZKI Zbigniew. Racjonalizacja pracy bibliotecznej. Problemy, kierunki, metody. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1986. ISBN 83-226-0081-X.

Pobrania

Opublikowane

2018-07-16

Jak cytować

Żołędowska-Król, B. (2018). Recepcja zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania bibliotekami w polskim czasopiśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 75–82. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3548

Numer

Dział

Badania i wizje