Charakterystyka i przegląd akcji promujących czytelnictwo

Autor

  • Karolina Galant Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

czytelnicy, promocja czytelnictwa, imprezy biblioteczne

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki analizy dotyczącej form promocji czytelnictwa. Uwzględniono akcje promujące czytelnictwo przygotowywane przez biblioteki oraz inne podmioty, nawet te niezwiązane z książką. Zaprezentowano informacje na temat typów organizatorów wydarzeń literackich, typów odbiorców oraz form organizacji poszczególnych imprez.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Biblioteka Narodowa. Stan czytelnictwa w Polsce w 2019 r. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.bn.org.pl/raporty-bn/stan-czytelnictwa-w-polsce/stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2019-r. Stan z dnia 10.12.2020.

BRZEZIŃSKA Anna (red.). Czytanie i pisanie – nowy język dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. ISBN 83-02-02986-6.

CHĄDRZYŃSKA Iwona. 5 najważniejszych korzyści z czytania [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://clipwatching.com/q0whmt6b3huf/Chirurdzy.S09E08.PL.avi.html. Stan z dnia 19.11.2020.

IFLA. Wytyczne dla bibliotek publicznych obsługujących młodzież [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ya-guidelines2-pl.pdf. Stan z dnia 01.01.2019.

IFLA. Wytyczne dotyczące usług w bibliotekach dla dzieci [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/guidelines-for-childrens-libraries-services-pl.pdf. Stan z dnia 01.01.2019.

IFLA. Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących niemowlęta i małe dzieci (do 3 lat) [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/100-pl.pdf. Stan z dnia 01.01.2019.

WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2015. ISBN 978-83-64203-38-1.

WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Sfera kultury, sfera nauki: współczesny obraz biblioteki. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. ISBN 978-83-64335-05-1.

WOJCIECHOWSKA Мaja. Edukacja czytelnicza i medialna polskiej młodzieży szkolnej. Wyniki badań ankietowych. In Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1/ Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [уклад. Н. І. Капустіна; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – С. 142–147. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945fde4d8e0401f.

WOJCIECHOWSKA Maja. Organizacja czasu wolnego młodzieży szkolnej w kontekście kompetencji czytelniczych i kontaktu z literaturą. In JASIEWICZ Justyna, ZYBERT Elżbieta Barbara (red.). Czas przemian – czas wyzwań. Rola biblioteki i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2014, s. 234–242. ISBN 978-83-64203-23-7.

WOJCIECHOWSKA Maja. The readership indicators in Poland and programs promoting the reading. QQML Journal. 2016, vol. 5, s. 39–48. ISSN 2241-1925.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Galant, K. (2020). Charakterystyka i przegląd akcji promujących czytelnictwo. Zarządzanie Biblioteką, (1(12), 65–84. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5955

Numer

Dział

Badania i wizje