Managing change through team building in the context of organizing Erasmus+ mobility projects at the Gdańsk Tech Library

Autor

Słowa kluczowe:

zarządzanie zmianą, budowanie zespołu, projekty mobilności Erasmus , VMOSA, biblioteki akademickie

Abstrakt

W artykule omówiono zarządzanie zmianą poprzez budowanie zespołu, w kontekście organizacji projektów mobilnościowych Erasmus+ w Bibliotece Politechniki Gdańskiej, jako główną strategię, która przyczyniła się do sukcesu projektów. Opisano projekty zrealizowane w latach 2017-2019 w ramach programu Erasmus+. Organizatorzy zdecydowali się na odpowiedzialne i aktywne podejście do zarządzania zmianą oraz skutecznego budowania zespołu. Przyjęcie i wdrożenie strategii zgodnie z procesem VMOSA (Wizja, Misja, Cele, Strategie i Plany Działania) okazało się korzystne i miało wpływ na sukces omawianych projektów. Autorki artykułu wspominają jedynie o istnieniu pewnych destrukcyjnych czynników, które mogą poważnie obniżać efektywność zespołu, jako przykład wymieniając problem osoby lub osób w zespole z narcystycznym zaburzeniem osobowości, co wydaje się być pomijane i czemu nie poświęca się wystarczającej uwagi we współczesnych badaniach interdyscyplinarnych i praktykach zarządzania zarówno w bibliotekach akademickich, jak i w innego typu organizacjach.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

CAMPBELL Keith W., GOODIE Adam S., FOSTER Joshua D. Narcissism, Confidence, and Risk Attitude. Journal of Behavioral Decision Making. 2004, nr 4, s. 297-311. ISSN 1099-0771.

Erasmus+ Training opportunities for Staff [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/staff-training_en. Stan z dnia 13.07.2021.

KRATZ Annette, BROSSICO Laura, SASO Luciano. Improwing Staff Training Mobility in Europe: Administrative and Technical Staff Training [Dokument elektroniczny]. 2021. Tryb dostępu: https://www.unica-network.eu/wp-content/uploads/2021/02/Report-on-Improving-staff-training-mobility-in-Europe_-administrative-and-technical-staff-training-2601-ak.pdf. Stan z dnia 13.07.2021.

KUKHNAVETS Pavel. How to Define an Effective Team? 11 Characteristics [Dokument elektroniczny]. 2021. Tryb dostępu: https://hygger.io/blog/11-characteristics-of-effective-team/. Stan z dnia 13.07.2021.

Leadership skills. Creating a compelling vision, effectively communicate it, and get commitment those involved [Dokument elektroniczny]. 2021. Tryb dostępu: https://en.catalystteambuilding.pl/info/leadership-skills. Stan z dnia 17.01.2022.

LYNCH Jennifer, MCGREGOR Alexander, BENSON Alex. My way or the highway: Narcissism and dysfunctional team conflict processes [Dokument elektroniczny]. 2021. Tryb dostępu: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/13684302211001944. Stan z dnia 17.01.2022.

NAGY Jenette, FAWCETT Stephen. An overview of strategic planning or “VMOSA” (Vision, Mission, Objectives, Strategies, and Action Plans. In The Community Tool Box service [Dokument elektroniczny]. 2021. Tryb dostępu: https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/vmosa/tools. Stan z dnia 13.07.2021.

PUSZCZ Henryk, DĄBROWSKI Łukasz, ZABOREK Michał. Zespoły po polsku. Jak firmy działające na polskim rynku podnoszą swoją efektywność dzięki pracy zespołowej [Dokument elektroniczny]. 2021. Tryb dostępu: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/13684302211001944. Stan z dnia 17.01.2022.

SZYBOWSKA Urszula. Wartość dodana akademickiej biblioteki „mobilnej” w kontekście programu Erasmus+ na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej. In WOJCIECHOWSKA Maja, CYRKLAFF-GORCZYCA Magdalena (red.). Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie. Usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019, s. 346-353. ISBN 978-83-65741-42-4.

WEIR Kirsten. What makes teams work? Monitor of Psychology [Dokument elektroniczny]. 2018. Tryb dostępu: https://www.apa.org/monitor/2018/09/cover-teams. Stan z dnia 13.07.2021.

WOJCIECHOWSKA Maja. Zarządzanie zmianami w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2006. ISBN 83-89316-61-7.

Zakres i proces zarządzania zmianą. In Encyklopedia zarządzania [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarządzanie_zmianą. Stan z dnia 20.12.2021.

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Szybowska, U., & Stankevič, M. (2021). Managing change through team building in the context of organizing Erasmus+ mobility projects at the Gdańsk Tech Library. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 117–131. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6776

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą