Zbiory europejskie z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki w Bibliotece Kongresu

Autor

Słowa kluczowe:

Biblioteka Kongresu, kolekcja europejska, zbiory humanistyczne, zbiory artystyczne, zbiory społeczne

Abstrakt

Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych to jedna z największych bibliotek, posiadająca publikacje z całego świata. Poza gromadzeniem zbiorów amerykańskich dba o rozwój kolekcji z innych krajów. Wśród najcenniejszych znajdują się zbiory europejskie. W artykule zaprezentowano charakterystykę europejskich zbiorów Biblioteki Kongresu, przy czym omówiono przede wszystkim kolekcje z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

FRĄCKOWIAK Regina. Wybrane przykłady kolekcji dotyczących Polski w zbiorach Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Nowa Biblioteka. 2016, nr 2, s. 63-74. ISSN 2451-2575.

Library of Congress [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.loc.gov. Stan z dnia 05.05.2021.

Library of Congress Main Reading Room [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.washingtonian.com/2015/03/01/library-of-congress-main-reading-room/. Stan z dnia 10.04.2021.

Library of Congress. European Collections: an illustrated guide. Washington: Library of Congress, 1995.

Library of Congress. Library of Congress Bible Collection [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.loc.gov/exhibits/bibles/the-gutenberg-bible.html. Stan z dnia 10.04.2021.

Library of Congress. Stringed Instrument Collection [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://memory.loc.gov/diglib/ihas/html/instruments/strings-home.html. Stan z dnia 08.04.2021.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Wojciechowska, M. (2021). Zbiory europejskie z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki w Bibliotece Kongresu. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 161–172. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6779

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą