Ogólnopolska konferencja zdrowia psychicznego „Zdrowie w Twojej głowie”

2021-10-07

Niezależne Zrzeszenie Studentów, Koło Badań Psychologicznych “Experior” Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów zapraszają na ogólnopolską konferencję zdrowia psychicznego “Zdrowie w Twojej głowie”, odbywającą się w dniach 23-24 października 2021 roku na platformie MS Teams.

Zdrowie psychiczne jest wartością nadrzędną. Pozwala jednostce na prawidłowe funkcjonowanie w wielu zakresach codziennego życia. Według Narodowego Testu Zdrowia, przeprowadzonego w 2020 roku, aż co 10 ankietowany ma zdiagnozowaną depresję. Aż jedna czwarta Polaków określa swój stan zdrowia psychicznego jako gorszy od swoich rówieśników, a prawie co trzeci Polak wskazuje na nadmierne wyczerpanie pracą, mające skutki psychiczne oraz somatyczne. Raport Centrum Analiz NZS, dotyczący wsparcia psychologicznego na polskich uczelniach, wskazuje, że aż 64% ankietowanych studentów uznaje dostęp do pomocy psychologicznej za niewystarczający.

Celem konferencji “Zdrowie w twojej głowie” jest zwrócenie uwagi na pogarszający się stan zdrowia psychicznego Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem grupy studentów i doktorantów, a także popularyzowanie tematyki dobrostanu psychicznego oraz równego i powszechnego dostępu do pomocy psychologicznej. Pierwszego dnia wydarzenia odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa, w której udział wezmą specjaliści z zakresu psychologii, epidemiologii oraz edukacji, a doktoranci oraz studenci będą mogli zaprezentować swoje badania. Profesjonalna wiedza, zaprezentowana w trakcie paneli eksperckich podczas konferencji, posłuży jako wstęp do merytorycznej rozmowy o możliwych ścieżkach poprawy obecnej sytuacji, związanej ze zdrowiem psychicznym i dostępem do pomocy psychologicznej. Drugiego dnia odbędą się debaty eksperckie, stanowiące zwieńczenie konferencji. Wezmą w nich udział specjaliści z zakresu psychologii, psychiatrii i psychoterapii, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką zdrowia psychicznego, a także przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy czynnego udziału w konferencji dostępny jest na stronie: nzs.org.pl/zdrowiewtwojejglowie.