Hiszpańska polityka edukacyjna wobec Katalonii w czasie dyktatury Francisco Franco – próba analizy z perspektywy teorii polityki Ernesto Laclau

  • Przemysław Szczygieł Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: edukacja, polityka, Ernesto Laclau, Katalonia, Franco

Abstrakt

W prezentowanym tekście zostanie przedstawiona problematyka hiszpańskiej (kastylijskiej) polityki edukacyjnej wobec Katalonii w czasie dyktatury Francisco Franco. Dyktaturę rozumiem jako narzucanie określonych znaczeń oraz wykluczenie, za pośrednictwem których konstruowana jest tożsamość katalońska. Analizy polityki edukacyjnej wobec Katalonii dokonuję z perspektywy teorii Ernesto Laclau, a relacje między Hiszpanią a Katalonią traktuję jako nieustanną grę partykularne/uniwersalne i walkę o hegemonię. W czasie swojej dyktatury Franco narzucał Katalonii kastylijską partykularność, odrzucając wszelkie elementy katalońskości jako zagrożenie dla jedności narodu. Dyktatura Franco, poprzez opisywaną w tekście politykę szkolną, z jednej strony uniemożliwiała wytworzenie się tożsamości katalońskiej, a z drugiej strony była warunkiem jej istnienia. Tym samym tożsamość kastylijska mogła istnieć dzięki tożsamości katalońskiej i odwrotnie. Ucisk i wykluczanie Katalończyków miały szczególne znaczenie dla emancypacji i procesów, jakie miały miejsce po 1975 roku.

mnisw173.png

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Bibliografia

Antczak A., 2008, Kształtowanie się tożsamości narodowych wspólnot autonomicznych Hiszpanii, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Dyktatura, 2014, Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/slownik/2555633/dyktatura [dostęp: 8.12.2017].

Gmerek T., 2011, Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Laclau E., 2004, Emancypacje, red. L. Koczanowicz, A. Orzechowski, tłum. L. Koczanowicz et al., Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Lago Ávila M.J., 2000, Minorías étnicas en España. Entre la exclusión y la integración, „Revista de teoría de la literatura y literatura comparada” Nº 11.

Melosik Z., 2007, Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „ Impuls”.

Moa P., 2010, Franco y las lenguas regionales, http://blogs.libertaddigital.com/presente-y-pasado/franco-y-las-lenguas-regionales-5710 [dostęp: 8.12.2017].

Núñez Seixas X.M., 2005, Patriotas y demócratas: Sobre el discurso nacionalista español despues de Franco (1975–2007), http://www.upf.edu/iuhjvv/activitats/nunseix_doc.pdf [dostęp: 8.12.2017].

Potulicka E., Rutkowiak J., 2012, Neoliberalne uwikłania edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Sepczyńska D., 2006, Ernesto Laclau – postmarksistowska koncepcja wspólnoty politycznej[w:] Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Filozofia, literatura, mistyka, red. M. Jagłowski, D. Sepczyńska, Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Wielomski A., 2012, Doktryna polityczna Hiszpanii Franco[w:] Franco i Salazar: Europejscy dyktatorzy, red. M. Słęcki, B. Szklarski, Warszawa: Wydawnictwo von borowiecky.

Dokumenty

Constitució de Catalunya, 2010, http://territorials.reagrupament.cat/bcn-eixample/documents/constitucio-de-catalunya/ [dostęp: 8.12.2017].

Constitución Española (BOE núm. 311, de 29.12.1978), http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html [dostęp: 8.12.2017].

UNESCO, 2005, Políticas nacionales de educación, http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi10_educationpolicy_es.pdf [dostęp: 8.12.2017].

Opublikowane
2017-10-11
Jak cytować
Szczygieł, P. (2017). Hiszpańska polityka edukacyjna wobec Katalonii w czasie dyktatury Francisco Franco – próba analizy z perspektywy teorii polityki Ernesto Laclau. Ars Educandi, (14), 127-137. https://doi.org/10.26881/ae.2017.14.08