Wytwarzanie kapitałów rodzajowych w procesie edukacji i jego wpływ na funkcjonowanie kobiet i mężczyzn

  • Przemysław Szczygieł Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: płeć, edukacja, szkoła, wiedza

Abstrakt

Płeć jest kategorią coraz bardziej podejmowaną w pedagogice na terenie Polski. W tym artykule zostanie przedstawiony problem tworzenia "kapitału płci" studentów w procesie edukacyjnym i zostanie pokazany mechanizm reprodukcji kulturowej i jego społeczne implikacje dla funkcjonowania mężczyzn i kobiet. Szkoła jest miejscem, w którym socjalizacja wzmacnia role społeczne - w tym role stereotypowo przypisywane kobietom i mężczyznom. Szkoła zwiększa i egzekwuje poczucie przynależności danej osoby do określonej płci, ale jednocześnie może być miejscem negocjacji znaczenia płci. Artykuł odwołuje się do teorii społecznej Pierre'a Bourdieu, w której szkołę można opisać jako dziedzinę społeczną, gdzie następuje reprodukcja porządku społecznego pod względem płci. Role związane z płcią w przestrzeni szkolnej realizowane są poprzez formalny i ukryty program nauczania, podręczniki oraz oczekiwania i zachowania nauczycieli skierowane do studentów płci męskiej i żeńskiej. Autor odnosi się do tych zagadnień, wskazując na główne badania socjopedagogiczne. Socjalizacja do "normalnych" ról płciowych jest traktowana przez szkolny system jako proces pożądany i pozytywny, mimo że niesie ze sobą negatywne konsekwencje w postaci zjawisk takich jak dyskryminacja i seksizm.

 

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Tłumaczenie sfinansowano ze s´rodko´w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyz˙szego na podstawie umowy nr 661/P-DUN/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w ramach realizacji zadania 1 – stworzenie angloje?zycznych wersji wydawanych publikacji w 2018 roku.

Opublikowane
2012-12-08
Jak cytować
Szczygieł, P. (2012). Wytwarzanie kapitałów rodzajowych w procesie edukacji i jego wpływ na funkcjonowanie kobiet i mężczyzn. Ars Educandi, (9), 141-151. https://doi.org/10.26881/ae.2012.09.09