Piekło kobiet – współczesny obraz prawa do aborcji w przestrzeni medialnej. Casus niewolenia kobiet czy ich emancypacji?

  • Agnieszka Budnik Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
Słowa kluczowe: aborcja, przerwanie ciąży, płód, kobieta, prawa reprodukcyjne, feminizm

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza języka wybranych stron funkcjonujących na portalu społecznościowym Facebook, podejmujących kwestię prawa kobiet do aborcji. Dość rygorystyczne prawo, charakter dyskursu publicznego, a także aktywność ruchu pro-choice, który dąży obecnie do zmian w prawodawstwie, sprawiają, że temat aborcji funkcjonuje w sferze tabu.

Bibliografia

Barker C., 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Boy-Żeleński T., 2013, Piekło kobiet, oprac. D. Kowalska, M. Niedziałkowska, P. Rzymanek, Warszawa: Jirafa Roja.

CBOS, 2010, Dopuszczalność aborcji w różnych sytuacjach. Komunikat z badań nr 71/2016, http:// www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_071_16.PDF [dostęp: 13.10.2016].

CBOS, 2013, Doświadczenia aborcyjne Polek. Komunikat z badańBS/60/2013, http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2013/K_060_13.PDF [dostęp: 13.10.2016].

ds, 2016, Nowy projekt ustawy antyaborcyjnej! Zakazuje aborcji i nie karze kobiet, http://telewizjarepublika. pl/nowy-projekt-ustawy-antyaborcyjnej-zakazuje-aborcji-i-nie-karze-kobiet, 38930.html [dostęp: 13.10.2016].

Ducret D., 2012, Kobiety dyktatorów, tłum. M. Rostworowska, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Duszak A., Fairclough N., 2008, Wstęp. Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy dla lingwistyki i nauk społecznych [w:] Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Facebook: Aborcja prawem kobiet, 2015, https://www.facebook.com/AborcjaPrawemKobiet? ref=ts&fref=ts [dostęp: 20.04.2015].

Facebook: Aborcja to zabijanie dzieci, 2015, https://www.facebook.com/aborcjatozabijanie? fref=ts [dostęp: 18.04.2015].

Facebook: Aborcja to zbrodnia, 2015, https://www.facebook.com/aborcjatozbrodnia?fref=ts [dostęp: 18.04.2015].

Facebook: Fundacja Pro – Prawo do Życia, 2015, https://www.facebook.com/FundacjaPro? fref=ts [dostęp: 19.04.2015].

Facebook: Kazimiera Szczuka, 2015, https://www.facebook.com/KaziaSzczuka?fref=ts [dostęp: 17.04.2015].

Facebook: KObiety Przeciwko Aborcji (KOPA), 2015, https://www.facebook.com/Kobiety- PrzeciwkoAborcji?fref=ts [dostęp: 19.04.2015].

Facebook: Masz prawo przerwać ciążę? Możesz to zrobić zagranicą na koszt NFZ, 2015, https:// www.facebook.com/pages/Masz-prawo-przerwa%C4%87- ci%C4%85%C5%BC%C4%99 -Mo%C5%BCesz-to-zrobi%C4%87-zagranic%C4%85-na-koszt-NFZ/189253997792958? fref=ts [dostęp: 20.04.2015].

Facebook: Popieram profesora Chazana, 2015, https://www.facebook.com/popieramprofesora? fref=pb&hc_location=profile_browser [dostęp: 18.04.2015].

Facebook: Prawo wyboru jest dobrem osobistym, 2014, https://www.facebook.com/Prawo- Wyboru?fref=pb&hc_location=profile_browser [dostęp: 20.04.2014].

Facebook: TAK! Dla legalnej aborcji w Polsce, 2015, https://www.facebook.com/TakDlaLegalnejAborcjiWPolsce? ref=ts&fref=ts [dostęp: 20.04.2015].

Facebook: Tomasz P. Terlikowski, 2015, https://www.facebook.com/pages/Tomasz-P-Terlikowski/ 227951087237218?fref=ts [dostęp: 3.05.2015].

Gawlicz K., 2005, Płeć i naród. Dyskurs dotyczący aborcji w „Naszym Dzienniku” a konstruowanie tożsamości narodowej [w:] Kobiety, feminizm, media red. E. Zierkiewicz, I. Kowalczyk, Poznań–Wrocław: Konsola.

Graff A., 2001, Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, Warszawa: W.A.B.

Howarth D., 2008, Dyskurs, tłum. A. Gąsior-Niemiec, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Matuchniak-Krasuska A., 1995, Czym była dyskusja o aborcji [w:] Co to znaczy być kobietą w Polsce. Praca zbiorowa, red. A. Titkow, H. Domański, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Newsweek, 2016, Projekt antyaborcyjny w całości odrzucony. Kaczyński radził posłom „ochłonąć”, http://www.newsweek.pl/polska/projekt-ustawy-aborcyjnej-odrzucony-przez-sejm-glosami- pis,artykuly,398187,1.html [dostęp: 13.10.2016].

p. mal, 2016, Sejm odrzucił obywatelski projekt zaostrzający prawo aborcyjne, http://www.rp.pl/ Polityka/161009536-Sejm-odrzucil-obywatelski-projekt-zaostrzajacy-prawo-aborcyjne. html#ap-1 [dostęp: 13.10.2016].

Steinem G. 1983, If Hitler Were Alive, Whose Side Would He Be On? [w:] eadem, Outrageous Acts and Everyday Rebellions, New York: New American Library.

Szczuka K., 2004, Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Święchowicz M., 2014, Aborcja po polsku, „Newsweek” nr 2.

ts/kk, 2016, Sejm odrzucił projekt ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne, http://www.tvn24.pl/ wiadomosci-z-kraju,3/debata-i-glosowanie-w-sejmie-nad-zakazem-aborcji,681643.html [dostęp: 13.10.2016].

Wejbert-Wąsiewicz E., 2012, Aborcja w dyskursie publicznym. Monografia zjawiska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Wprost, 2016, Projekt liberalizacji prawa aborcyjnego. Zobacz, jak głosowali posłowie, https://www. wprost.pl/kraj/10024377/Projekt-liberalizacji-prawa-aborcyjnego-Zobacz-jak-glosowali- -poslowie.html [dostęp: 13.10.2016].

Zaremba-Bielawski Maciej, 2011, Higieniści. Z dziejów eugeniki, tłum. W. Chudoba, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Opublikowane
2016-12-01
Jak cytować
Budnik, A. (2016). Piekło kobiet – współczesny obraz prawa do aborcji w przestrzeni medialnej. Casus niewolenia kobiet czy ich emancypacji?. Ars Educandi, (13), 81-95. https://doi.org/10.26881/ae.2016.13.08
Dział
Artykuły i rozprawy