Tworzenie wiedzy pedagogicznej z perspektywy archetypowych wymiarów kobiecości i męskości

  • Anna Walczak Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: pedagogika, płeć, kobiecość, męskość, edukacja

Abstrakt

Artykuł koncentruje się głównie na odpowiedzi na pytanie: "Kto tworzy jaką wiedzę w praktyce pedagogicznej?". W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie zakładano, że istnieje związek między archetypowym wymiarem kobiecości i męskości w rozwoju jednostki. Psychika i rodzaj, struktura i funkcja wytworzonej wiedzy pedagogicznej, która obejmuje trzy aspekty: zawsze jest to wiedza antropologiczna, aksjologiczna i teleologiczna, która "działa w praktyce". Archetypowa płeć osób tworzących wiedzę pedagogiczną, zgodnie z psychologią jungowską i post-jungowską, jest zakorzeniona w nieświadomości - tak realnej, jak świadomość, z którą zazwyczaj kojarzony jest proces tworzenia wiedzy. Metoda asymilacji kobiecych i męskich cech indywidualnego rozwoju psychiki stanowi głęboki obszar wiedzy pedagogicznej z nakładającymi się na nią namacalnymi rzeczywistościami działań pedagogicznych -np. relacji międzyludzkich (a także introspersonalnych). Złożoności asymilacyjne - zwykle osadzone w wzorach kulturowych - mogą utrwalać rytuały pedagogiczne - np. rytuały uległości i posłuszeństwa. Artykuł przedstawia również hipotezę, że niedojrzałe formy archetypowych asymilacji kobiecości i męskości uniemożliwiają lub ograniczają wejście na drogę ku krytycznej świadomości osób tworzących wiedzę pedagogiczną.

 

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Tłumaczenie sfinansowano ze s´rodko´w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyz˙szego na podstawie umowy nr 661/P-DUN/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w ramach realizacji zadania 1 – stworzenie angloje?zycznych wersji wydawanych publikacji w 2018 roku.

Opublikowane
2012-12-08
Jak cytować
Walczak, A. (2012). Tworzenie wiedzy pedagogicznej z perspektywy archetypowych wymiarów kobiecości i męskości. Ars Educandi, (9), 152-174. https://doi.org/10.26881/ae.2012.09.10