Tworzenie wiedzy pedagogicznej z perspektywy archetypowych wymiarów kobiecości i męskości

  • Anna Walczak Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: pedagogika, płeć, kobiecość, męskość, edukacja

Abstrakt

Artykuł koncentruje się głównie na odpowiedzi na pytanie: "Kto tworzy jaką wiedzę w praktyce pedagogicznej?". W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie zakładano, że istnieje związek między archetypowym wymiarem kobiecości i męskości w rozwoju jednostki. Psychika i rodzaj, struktura i funkcja wytworzonej wiedzy pedagogicznej, która obejmuje trzy aspekty: zawsze jest to wiedza antropologiczna, aksjologiczna i teleologiczna, która "działa w praktyce". Archetypowa płeć osób tworzących wiedzę pedagogiczną, zgodnie z psychologią jungowską i post-jungowską, jest zakorzeniona w nieświadomości - tak realnej, jak świadomość, z którą zazwyczaj kojarzony jest proces tworzenia wiedzy. Metoda asymilacji kobiecych i męskich cech indywidualnego rozwoju psychiki stanowi głęboki obszar wiedzy pedagogicznej z nakładającymi się na nią namacalnymi rzeczywistościami działań pedagogicznych -np. relacji międzyludzkich (a także introspersonalnych). Złożoności asymilacyjne - zwykle osadzone w wzorach kulturowych - mogą utrwalać rytuały pedagogiczne - np. rytuały uległości i posłuszeństwa. Artykuł przedstawia również hipotezę, że niedojrzałe formy archetypowych asymilacji kobiecości i męskości uniemożliwiają lub ograniczają wejście na drogę ku krytycznej świadomości osób tworzących wiedzę pedagogiczną.

mnisw19.png

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Opublikowane
2012-12-08
Jak cytować
Walczak, A. (2012). Tworzenie wiedzy pedagogicznej z perspektywy archetypowych wymiarów kobiecości i męskości. Ars Educandi, (9), 152-174. https://doi.org/10.26881/ae.2012.09.10