Krytyczne konteksty tworzenia wiedzy na pograniczu pedagogiki radykalnej i współczesnej sztuki zaangażowanej

czyli, co może łączyć analizę dyskursu współczesnej sztuki z badaniami nad kategorią niepełnosprawności

  • Jolanta Rzeźnicka-Krupa Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: sztuka zaangażowana, pedagogika radykalna, wiedza

Abstrakt

W artykule przedstawiono niektóre zagadnienia związane z poszukiwaniem nowych obszarów generowania wiedzy na temat granic różnych dyscyplin naukowych, życia społecznego i kultur. Opierają się na tezie, że istnieją pewne wzajemne problemy i wspólne treści w przestrzeni krytycznej zorientowanej pedagogiki i prądów współczesnej sztuki, które określa się jako krytyczne i polityczne. Kwestie te, między innymi, odnoszą się do faktu, że zarówno dziedzina sztuki, jak i pole edukacji kształtowane są przez praktyki społeczno-kulturowe, w których generowane są symboliczne reprezentacje i znaczenia, a więc obie tworzą jakiegoś rodzaju wiedzę. Poznawanie rzeczywistości ulokowanej na granicy tych obszarów jest szczególnie ukierunkowane na poszukiwanie interpretacji przełamujących zdominowane narracje budowane w obszarze wiedzy formalnej i przekraczanie sfery przekonań, które składają się z profesjonalnego, naukowego dyskursu o niepełnosprawnym ciele. Przykładem jest analiza znaczeń związanych z kategorią upośledzenia ciała / cielesności, opartą na wybranych pracach z serii A. Żmijewskiego "Oko za oko" [1998].

 

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Tłumaczenie sfinansowano ze s´rodko´w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyz˙szego na podstawie umowy nr 661/P-DUN/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w ramach realizacji zadania 1 – stworzenie angloje?zycznych wersji wydawanych publikacji w 2018 roku.

Opublikowane
2012-12-08
Jak cytować
Rzeźnicka-Krupa, J. (2012). Krytyczne konteksty tworzenia wiedzy na pograniczu pedagogiki radykalnej i współczesnej sztuki zaangażowanej. Ars Educandi, (9), 191-205. https://doi.org/10.26881/ae.2012.09.12