Krytyczne konteksty tworzenia wiedzy na pograniczu pedagogiki radykalnej i współczesnej sztuki zaangażowanej

czyli, co może łączyć analizę dyskursu współczesnej sztuki z badaniami nad kategorią niepełnosprawności

  • Jolanta Rzeźnicka-Krupa Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: sztuka zaangażowana, pedagogika radykalna, wiedza

Abstrakt

W artykule przedstawiono niektóre zagadnienia związane z poszukiwaniem nowych obszarów generowania wiedzy na temat granic różnych dyscyplin naukowych, życia społecznego i kultur. Opierają się na tezie, że istnieją pewne wzajemne problemy i wspólne treści w przestrzeni krytycznej zorientowanej pedagogiki i prądów współczesnej sztuki, które określa się jako krytyczne i polityczne. Kwestie te, między innymi, odnoszą się do faktu, że zarówno dziedzina sztuki, jak i pole edukacji kształtowane są przez praktyki społeczno-kulturowe, w których generowane są symboliczne reprezentacje i znaczenia, a więc obie tworzą jakiegoś rodzaju wiedzę. Poznawanie rzeczywistości ulokowanej na granicy tych obszarów jest szczególnie ukierunkowane na poszukiwanie interpretacji przełamujących zdominowane narracje budowane w obszarze wiedzy formalnej i przekraczanie sfery przekonań, które składają się z profesjonalnego, naukowego dyskursu o niepełnosprawnym ciele. Przykładem jest analiza znaczeń związanych z kategorią upośledzenia ciała / cielesności, opartą na wybranych pracach z serii A. Żmijewskiego "Oko za oko" [1998].

mnisw111.png

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Opublikowane
2012-12-08
Jak cytować
Rzeźnicka-Krupa, J. (2012). Krytyczne konteksty tworzenia wiedzy na pograniczu pedagogiki radykalnej i współczesnej sztuki zaangażowanej: czyli, co może łączyć analizę dyskursu współczesnej sztuki z badaniami nad kategorią niepełnosprawności. Ars Educandi, (9), 191-205. https://doi.org/10.26881/ae.2012.09.12