Dlaczego mężczyźni zabijają? Konstruowanie męskości w oparciu o praktyki łowieckie

  • Tomasz Nowicki Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: męskość, tożsamość, myślistwo, przemoc, agresja

Abstrakt

Artykuł ten jest eksploracją sposobów, w jakie dyskursy łowieckie kształtują normy hegemonicznej męskości: w jaki sposób tego rodzaju praktyki pomagają kształtować, wzmacniać i potwierdzać konstrukcje dominującej wersji męskości.

 

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Tłumaczenie sfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 661/P-DUN/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w ramach realizacji zadania 1 – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji w 2018 roku.

 

Bibliografia

Bourdieu P., 2004, Męska dominacja, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Bourdieu P., 2005, Dystynkcja, wyd. Scholar, Warszawa.

Buss D., 2003, Psychologia ewolucyjna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Czekała B., 1993, Seks w puszczy, Łowiec Polski, Warszawa.

Haraway D., 1991, Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, Routledge, New York, London.

Horkheimer M., Adorno T., 2010, Dialektyka oświecenia, wyd. Krytyki politycznej, Warszawa.

Komorowski B., 2014, http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-czasami-rozne-gafy-strzelam-nie-tylko-polityczna-rozmowa-z-p,nId,1480827 [dostęp: 2015.01.02].

Konarzewski M., 2005, Na początku był głód, Państwowy Instytut wydawniczy, Warszawa.

Luke B., 1998, Violent love: Hunting, Heterosexuality, and the Erotics of Men’s Predation, „Feminist Studies” Vol. 24, No. 3.

Macnagheten P., Urry J., 2005 , Alternatywne przyrody, wyd. Scholar, Warszawa.

McClintock A., 1995, Imperial leather: race, gender and sexuality in the colonial contess, Routledge. http://selforganizedseminar.files.wordpress.com/2011/07/mcclintock_imperial-leather.pdf.

Mithen S., 1996, The Prehistory of hte Mind: A serach for the Origins of Art, Religion and Science, Thames and Hudson, London.

Rancew-Sikora D., 2009, Sens polowania, wyd. Scholar, Warszawa.

Serpell J., 1999, W towarzystwie zwierząt, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Opublikowane
2014-12-13
Jak cytować
Nowicki, T. (2014). Dlaczego mężczyźni zabijają? Konstruowanie męskości w oparciu o praktyki łowieckie. Ars Educandi, (11), 117-128. https://doi.org/10.26881/ae.2014.11.09
Dział
Część pierwsza: Mężczyźni - kryzys, postęp, zmaina?