Badanie ku zmianie (z technologią mobilną w tle). Integracja i opór romskich rodzin wobec polityki wysiedleń

  • Tomasz Nowicki Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: Romowie, badanie w działaniu, wykluczenie, bieda, bezdomność, prawa człowieka, prawa obywatelskie, różnica, uniwersalność, polityka, podmiot

Abstrakt

Polska nie jest mentalnie przygotowana na przyjmowanie imigrantów. Zgodnie z prawem, Romowie rumuńscy nie są polską mniejszością etniczną. Ich sytuacja również nie kwalifikuje ich do uzyskania statusu uchodźcy. Polskie prawo segreguje rumuńskich Romów, spychając ich na margines społeczeństwa skazuje ich na życie w skrajnym ubóstwie. Obecne ustawodawstwo faworyzuje ekonomicznie pożądanych imigrantów i odróżnia od pozostałych, wyrzuconych poza system niepożądanych imigrantów. Ta polityka prowadzi do skrajnego ubóstwa, patologizacji i wykluczenie. Oferowany tekst dotyczy materii oporu oraz społecznego postrzegania danej sytuacji. Opisana zostaje także próba połączenia badania w działaniu z walką przeciwko wykluczeniu.

 

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Tłumaczenie sfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 661/P-DUN/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w ramach realizacji zadania 1 – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji w 2018 roku.

Bibliografia

Abramowicz M., 2014, „Wstydzę się za moje Miasto”. Gdański pisarz ostro o sprawie Romów z Jelitkowa, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,16525358,_Wstydze_sie_za_moje_Miasto___Gdanski_pisarz_ostro.html#ixzz3HpgLmD66 [dostęp: 22.11.2014].

Afeltowicz Ł., Pietrowicz K., 2009, Czy socjologowie są w stanie budować maszyny społeczne? Rekonceptualizacja różnicy między przyrodoznawstwem a naukami społecznymi, „Kultura i Społeczeństwo” nr 1, t. 53.

Agamben G., 2008, Homo Sacer. Suwerenna władza i nagie życie, tłum. M. Salwa, posł.

P. Nowak, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Arendt H., 2008, Korzenie totalitaryzmu, tłum. D. Grinberg (cz. I i III), M. Szawiel (cz. II), Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Arendt H., 2010, Eichmann w Jerozolimie: rzecz o banalności zła, tłum. A. Szostkiewicz, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Braidotti R., 2014, Po człowieku, tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Warszawa: PWN.

Facebook: Romowie w Gdańsku, 2014, https://www.facebook.com/pages/Romowie-w-Gda%C5%84sku/761684880543694?ref=hl [dostęp: 22.11.2014].

Ficowski J., 2004, Mistrz Manole i inne przekłady, wybór i red. J. Ekier, P. Sommer, posł. J. Ekier, Sejny: Wydawnictwo Pogranicze.

Gdańsk pomoże Romom?, 2014, http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/8413.html [dostęp: 22.11.2014].

Gulda P., 2014, Romowie nas sprawdzają, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,16605696,Romowie_nas_sprawdzaja.html [dostęp: 23.11.2014].

Haraway D., 1988, Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/częściowej perspektywy, tłum. A. Czarnacka, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0062haraway1988.pdf [dostęp: 22.11.2014].

Heblowicz J., 2014, Polski Rom: Rozumiem gdańskich urzędników, http://gdansk.gosc.pl/doc/2137761.Polski-Rom-Rozumiem-gdanskich-urzednikow [dostęp: 11.22.2014].

Horkheimer M., 2007, Krytyka instrumentalnego rozumu, tłum. H. Walentowicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Horkheimer M., Adorno T.W., 2010, Dialektyka Oświecenia: fragmenty filozoficzne, tłum. M. Łukasiewicz, posł. M.J. Siemek, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Huczko A., 2014, Eksmisja Romów w Gdańsku-Jelitkowie – poza prawem?, http://www.romowie.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1368 [dostęp: 22.11.2014].

Hukało P., 2014, Romowie znowu wyrzuceni. Urzędniczka: To było porządkowanie terenu, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3552645,romowie-znowu-wyrzuceni-urzedniczka-to-bylo-porzadkowanie-terenu-zdjecia-filmy,id,t.html [dostęp: 22.11.2014].

Jakoubek M., 2010, Przyczyny „romskiej” przestępczości, „Studia Romologica” nr 3.

Kłoś A., 2011, Białe ucho cygańskiego króla, http://wyborcza.pl/1,76842,9085494,Biale_ucho_cyganskiego_krola.html [dostęp: 22.11.2014].

Kozłowska A., 2012a, Piękna Ergo Arena, a w okolicy straszny brud i meliny, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,112654,11345820,Piekna_Ergo_Arena__a_w_okolicy_straszny_brud_i_meliny.html#ixzz3HMg08nqW [dostęp: 22.11.2014].

Kozłowska A., 2012b, Cyganie z działek pod opieką MOPR-u. „Oni nic nie mają”, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,15273832,Cyganie_z_dzialek_pod_opieka_MOPR_u___Oni_nic_nie.html#ixzz3HRIkuZ3B [dostęp: 22.11.2014].

Kozłowska A., 2012c, Dzieci rumuńskich Cyganów też chodzą do szkoły, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,15287119,Dzieci_rumunskich_Cyganow_tez_chodza_do_szkoly.html [dostęp: 22.11.2014].

Kozłowska A., 2012d, Maria Larisa porusza umysł, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,15687109,Maria_Larisa_porusza_umysl.html [dostęp: 22.11.2014].

Kozłowska A., 2014a, Gdańsk wyrzuca Romów. Urzędnicy sprzątnęli działki razem z lokatorami,http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,16445143,Gdansk_wyrzuca_Romow__Urzednicy_sprzatneli_dzialki.html [dostęp: 22.11.2014].

Kozłowska A., 2014b, NOMADA o wyrzuconych Romach: Potępiamy nielegalne eksmisje, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,16461790,NOMADA_o_wyrzuconych_Romach__Potepiamy_nielegalne.html [dostęp: 22.11.2014].

Kozłowska A., 2014c, Jak żyją Romowie w Polsce? „Tu zrobimy za 20 zł obiad dla całej rodziny, w Rumunii się nie da”, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,16736335,Jak_zyja_Romowie_w_Polsce___Tu_zrobimy_za_20_zl_obiad.html#ixzz3HxFxpous[dostęp: 22.11.2014].

Kozłowska A., 2014d, Miasto opracowuje program pomocy Romom, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,16618901,Miasto_opracowuje_program_pomocy_Romom.html [dostęp: 22.11.2014].

Kozłowska A., 2014e, Po debacie w sprawie rumuńskich Romów: miasto i NGO-sy łączą siły, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,16637525,Po_debacie_w_sprawie_rumunskich_Romow__miasto_i_NGO_sy.html#ixzz3HwWJmLT3 [dostęp: 22.11.2014].

Kozłowska A., 2014f, Udostępnił Romom połowę domu. „Jest ruch, jest życie”, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,16803980,Udostepnil_Romom_polowe_domu___Jest_ruch__jest_zycie_.html#ixzz3HxByGbII [dostęp: 23.11.2014].

Kozłowska A., 2014g, Wyrzuceni Romowie proszą Adamowicza o pomoc. „Też jesteśmy mieszkańcami Gdańska”, http://wyborcza.pl/1,75478,16522251,Wyrzuceni_Romowie_prosza_Adamowicza_o_pomoc___Tez.html [dostęp: 23.11.2014].

Kozłowska A., 2014h, Wiceprezydent Kamińska o Romach: Niech zostaną na ulicy. To ich wybór, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,16539785,Wiceprezydent_Kaminska_o_Romach__Niech_zostana_na.html [dostęp: 23.11.2014].

Kurkiewicz R., Wróbel J., 2014, W „Dwóch prawdach”: armia zawodowa czy z poboru, http://www.tvn24.pl/dwie-prawdy,101,m/w-dwoch-prawdach-armia-zawodowa-czy-z-poboru,468885.html [dostęp: 22.11.2014].

Latour B., 2013, Nadzieja Pandory: eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką, tłum. K. Abriszewski et al., Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Lewin K., 2010, Badania w działaniu a problemy mniejszości [w:] Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane, red. H. Červinková, B.D. Gołębniak, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

List AI do Prezydenta Miasta Gdańska, 2014, http://amnesty.org.pl/uploads/media/12.08.2014_List_AI_do_Prezydenta_Miasta_Gda%C5%84ska.pdf [dostęp: 22.11.2014].

List do Prezydenta Gdańska w związku z eksmisją Romów, 2014, http://stowarzyszenie.romowie.net/czytnik-aktualnosci/items/list-do-prezydenta-gdanska-w-zwiazku-z-eksmisjaromow.html [dostęp: 22.11.2014].

List wyrzuconych Romów zaadresowany do prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, 2014, https://www.facebook.com/761684880543694/photos/a.761730513872464.1073741828.761684880543694/761752067203642/?type=1&relevant_count=1 [dostęp: 22.11.2014].

Mandelt M., 2014, Burzenie mieszkań czy realne rozwiązania?, http://m.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20140808/burzenie-mieszkan-czy-realne-rozwiaznia [dostęp: 22.11.2014].

McAdam J., Arizpe E., 2011, Journeys into Culturally Responsive Teaching, „Journal of Teacher Education and Teachers’ Work” Vol. 2, Issue 1, December, http://www.strath.ac.uk/media/faculties/hass/education/JTETW_Issue2.pdf [dostęp: 22.11.2014].

Mniejszości bez praw. Imigranci romscy w Polsce, 2014, http://www.rozbrat.org/images/pdf/romowie-broszura.pdfs.6 [dostęp: 22.11.2014].

[ms], 2006, Szczepan Lewna złamał prawo, http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Szczepan-Lewna-zlamal-prawo-n20565.html [dostęp: 22.11.2014].

Nowicki T., 2014a, Przeciwko bezprawnej eksmisji Romów w Gdańsku, http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=10787 [dostęp: 22.11.2014]

Nowicki T., 2014b, Gdańsk: Kolejna eksmisja Romów, http://lewica.pl/?id=29752&tytul=-Gda%F1sk:-Kolejna-eksmisja-Rom%F3w [dostęp: 22.11.2014].

Odpowiedź Ewy Kamińskiej Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska na petycję „Przeciwko bezprawnej eksmisji Romów w Gdańsku”, 2014, https://www.facebook.com/761684880543694/photos/a.761730513872464.1073741828.761684880543694/774772322568283/?type=1&theater [dostęp: 23.11.2014].

Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska, 2014, http://amnesty.org.pl/uploads/media/12.08.2014_Odpowied%C5%BA_Zast%C4%99pcy _Prezydenta_Miasta_Gda%C5%84ska.pdf [dostęp: 22.11.2014].

Okely J., 2011, Analfabetyzm a walka o wolność, „Dialog Pheniben” nr 4.

Prawa człowieka TERAZ! Prawa Romów TUTAJ! Wezwanie do działania dla Unii Europejskiej, 2013, http://amnesty.org.pl/fileadmin/user_upload/Prawa_czlowieka_TERAZ_Prawa_Romow_TUTAJ_briefing_04.2013.pdf [dostęp: 22.11.2014].

Ranciere J., 2007, Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, tłum. M. Kropiwnicki, J. Sowa, wstęp M. Pustoła, Kraków: Korporacja Ha!art.

Ranciere J., 2008, Nienawiść do demokracji, tłum. M. Kropiwnicki, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Romowie w Gdańsku, 2014, https://storify.com/amnestyPL/romowie-w-gda-sku [dostęp: 22.11.2014].

Romowie w Gdańsku. Przeciwko wypędzeniom i eksmisjom, 2014, http://romowiegdansk.wordpress.com/ [dostęp: 22.11.2014].

Romowie wyrzuceni z Gdańska i Sopotu, 2014, http://gdansk.tvp.pl/16583773/romowie-wyrzuceni-z-gdanska-i-sopotu [dostęp: 22.11.2014].

Słomczyński T., Wierciński J., 2014, Zarówno przyjmowanie, jak i przepędzanie Romów ma swoje tradycje w wielowiekowej historii Pomorza, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3565461,zarowno-przyjmowanie-jak-i-przepedzanie-romow-ma-swojetradycje-w-wielowiekowej-historii-pomorza,id,t.html [dostęp: 22.11.2014].

Socjolog o gdańskich Romach. „To kłopot ogólnoeuropejski”, 2014, http://www.radiogdansk.pl/index.php/audycje-rg/rozmowa-kontrolowana/item/16064-socjolog-o-gdanskich-romach-to-klopot-ogolnoeuropejski.html [dostęp: 22.11.2014].

Społeczność Romów rumuńskich we Wrocławiu, 2013, http://nomada.info.pl/wp-content/uploads/2013/11/romaraport_pl_final.pdf [dostęp: 22.11.2014].

Syrenka, 2014, Anatomia faszyzmu, partycypacji i rewolty: mafia mieszkaniowa i współczesne niewolnictwo w Gdańsku, http://syrena.tk/anatomia-faszyzmu-partycypacji-i-rewolty-mafia-mieszkaniowa-i-wspolczesne-niewolnictwo-w-gdansku/ [dostęp: 22.11.2014].

Śliwerski B., 2010, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Twitter: Obywatele UE, 7.08.2014, https://twitter.com/Koczowisko/status/49743805941-6535040 [dostęp: 22.11.2014]

Wieczorek M., 2014, Zlikwidowano osiedle romskie w Gdańsku, data emisji: 8.08.2014, http://audycje.tokfm.pl/odcinek/17458 [dostęp: 22.11.2014].

Wierciński J., 2014a, Romowie eksmitowani bez wyroku. Urzędnicy kazali zniszczyć ich obóz, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3532923,romowie-eksmitowani-bez-wyrokuurzednicy-kazali-zniszczyc-ich-oboz-wideo-zdjecia,id,t.html [dostęp: 22.11.2014].

Wierciński J., 2014b, Eksmisja Romów w Gdańsku. Teren potrzebny był deweloperowi?, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3548043,eksmisja-romow-w-gdansku-teren-potrzebny-byl-deweloperowi,id,t.html [dostęp: 22.11.2014].

Wierciński J., 2014c, Eksmisja Romów. Ręce „turysty” marzną tak samo, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3553417,eksmisja-romow-rece-turysty-marzna-tak-samo-komentarz,id,t.html [dostęp: 22.11.2014].

Wierciński J., 2014d, Eksmisja Romów w Gdańsku. Urzędnicy jednak pomogą imigrantom?, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3570275,eksmisja-romow-w-gdansku-urzednicyjednak-pomoga-imigrantom,id,t.html [dostęp: 22.11.2014].

Wierciński J., 2014e, Eksmisja Romów w Gdańsku. Miasto da 10 tys. zł organizacji, która pomoże rodzinie, http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3577111,eksmisja-romow-w-gdanskumiasto-da-10-tys-zl-organizacji-ktora-pomoze-rodzinie,id,t.html [dostęp: 23.11.2014].

Włodkowska K., 2014, Prokuratura bada eksmisję Romów. Miasto się broni: „Szwedów też byśmy wyprosili”, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,16591394,Prokuratura_bada_eksmisje_Romow__Miasto_sie_broni_.html#ixzz3HuzpKdQJ [dostęp: 22.11.2014].

Żakowski J., 2014, ESC jako ból głowy, http://zakowski.blog.polityka.pl/2014/09/01/ecsjakobolglowy/[dostęp: 22.11.2014].

Opublikowane
2013-12-05
Jak cytować
Nowicki, T. (2013). Badanie ku zmianie (z technologią mobilną w tle). Integracja i opór romskich rodzin wobec polityki wysiedleń. Ars Educandi, (10), 101-136. https://doi.org/10.26881/ae.2013.10.07