Seksualny wymiar mobbingu w szkole w relacji dyrektor–nauczyciel: istota, przejawy, implikacje

Autor

  • Aneta Kokot Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.26881/ae.2014.11.11

Słowa kluczowe:

mobbing, szkoła, nauczyciel, relacje władzy, seksualność

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest eksploracją seksualnego wymiaru mobbingu w relacjach szkolnych. Mapuje zestaw praktyk, przejawów i implikacji związanych z tego rodzaju problemami.

mnisw127.png

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2014-12-13

Jak cytować

Kokot, A. (2014). Seksualny wymiar mobbingu w szkole w relacji dyrektor–nauczyciel: istota, przejawy, implikacje. Ars Educandi, (11), 141–158. https://doi.org/10.26881/ae.2014.11.11

Numer

Dział

Część pierwsza: Mężczyźni - kryzys, postęp, zmaina?