Dyskursywne konstruowanie wiedzy zgodnie z logiką budowania męskiego habitusu uczniów w klasie szkolnej

Autor

  • Sława Grzechnik Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/ae.2014.11.12

Słowa kluczowe:

gender, wiedza, nierówność, habitus, szkoła

Abstrakt

Artykuł ten jest eksploracją sposobów budowania szkolnych struktur wiedzy według norm męskości. Powstał on z zainteresowania tym, jak uczestnictwo w lekcjach może służyć jako praktyka maskulinizacji - praktyka, która pomaga kształtować, wzmacniać i potwierdzać konstrukcje niektórych wersji męskości - i jak chłopcy konstruują tożsamości, które są zgodne lub sprzeczne z tą praktyką.

mnisw128.png

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2014-12-13

Jak cytować

Grzechnik, S. (2014). Dyskursywne konstruowanie wiedzy zgodnie z logiką budowania męskiego habitusu uczniów w klasie szkolnej. Ars Educandi, (11), 159–174. https://doi.org/10.26881/ae.2014.11.12

Numer

Dział

Część pierwsza: Mężczyźni - kryzys, postęp, zmaina?