Na drodze do męskości – chłopiec w szkole zróżnicowanej ze względu na płeć

Autor

  • Martyna Klaus-Kowalska Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/ae.2014.11.13

Słowa kluczowe:

męskość, szkoła, tożsamość, edukacja zróżnicowana

Abstrakt

Artykuł ten jest eksploracją sposobów, w jakie szkoły uczniów jednej płci konstruują normy męskości: jaki udział w uczeniu się z rówieśnikami tej samej płci może służyć jako praktyka maskulinizacji - praktyka, która pomaga kształtować, wzmacniać i potwierdzać konstrukcje niektórych wersji męskości - i jak chłopcy konstruują tożsamości, które są zgodne z tą praktyką.

mnisw129.png

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2014-12-13

Jak cytować

Klaus-Kowalska, M. (2014). Na drodze do męskości – chłopiec w szkole zróżnicowanej ze względu na płeć. Ars Educandi, (11), 175–186. https://doi.org/10.26881/ae.2014.11.13

Numer

Dział

Część pierwsza: Mężczyźni - kryzys, postęp, zmaina?