O poszukiwaniu wroga, gender i kształceniu nauczycieli z profesor Ewą Graczyk rozmawiają Piotr Stańczyk i Sylwester Zielka

  • Piotr Stańczyk Uniwersytet Gdański
  • Sylwester Zielka Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: gender, nauczyciel, wywiad

Abstrakt

Wywiad z Ewą Graczyk - rozmawiają Piotr Stańczyk i Sylwester Zielka.

mnisw134.png

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Bibliografia

Bagrowicz J., 2000, Edukacja religijna współczesnej młodzieży. źródła i cele, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Cohen S., 1972, Folks devils and moral panics, MacGibbon and Kee, London.

Freud Z., 1997, Niesamowite [w:] Z. Freud, Pisma psychologiczne, t. 3, KR, Warszawa.

Gilbert S.,Gubar S., 2000, The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, Yale University Press, Yale.

Kuby G., 2013, Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolnościwimię wolności, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków.

Mannheim K., 1992, Ideologia i utopia, tłum. J. Miziński, Wydawnictwo Test, Lublin.

Miller N.K., 2009, Arachnologie: kobieta, tekst i krytyka, tłum. K. Kłosińska, K. Kłosiński [w:] A. Burzyńska, M.P. Makowski (red.), Teorie literatury XX wieku, Znak, Kraków.

Opublikowane
2014-12-13
Jak cytować
Stańczyk, P., & Zielka, S. (2014). O poszukiwaniu wroga, gender i kształceniu nauczycieli z profesor Ewą Graczyk rozmawiają Piotr Stańczyk i Sylwester Zielka. Ars Educandi, (11), 233-242. https://doi.org/10.26881/ae.2014.11.18
Dział
Część druga: Panika moralna wokół gender - rekonstrukcje