(Nie)obecność książki obrazkowej w strukturach Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD)

  • Krystyna Rybicka Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie
Słowa kluczowe: ksiażka obrazkowa, biblioteka, katalog

Abstrakt

Książki obrazkowe oraz te, ciekawie zilustrowane, wyeksponowane w bibliotece jako dzieło sztuki, transponowane na różne nośniki (książka, grafika, aplikacja, rozwiązania multimedialne), wskazują czytelnikowi na obecność nowych, unikatowych wartości zbiorów, wzbudzają zainteresowanie w każdym przedziale wiekowym, stają się międzypokoleniowym pomostem, zachęcają do utrwalania nawyku czytania. Ponadto, jeśli zakres usług oferowanych przez bibliotekę obejmuje bezpośredni i przyjazny kontakt z autorami książek - ilustratorami, pisarzami - podczas wernisaży i warsztatów może stać się przełomowym momentem, zarówno dla czytelników, jak i bibliotekarzy, zachęcając ich do zapoznania się z historią epoki i szerokich kontekstów kulturowych.

Pojawia się więc pytanie, czy struktury klasyfikacji księgozbiorów (UKD) posiadają odpowiedni aparat badawczy dostosowany do włączenia w pojęcie książki jako niezbywalnej całości jej cech wizualnych, walorów estetycznych i edukacyjnych zawartych w szacie graficznej? Czy wyodrębniają pojęcie książki obrazkowej?

mnisw180.png

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Bibliografia

Birkenmajer A. (red.), 1971, Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Borges J.L., 1972, Fikcje, tłum. K. Piekarec, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Cackowska M., 2017, Współczesna książka obrazkowa – pojęcie, typologia, badania, teorie, konteksty, dyskursy [w:] Książka obrazkowa. Wprowadzenie, red. M. Cackowska,

H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak, Poznań: Instytut Kultury Popularnej.

Cackowska M., Wincencjusz-Patyna A., 2017, Polska Szkoła Książki Obrazkowej, proj. i oprac. graf. G. Lange, Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Czapnik G., Gruszka Z., 2011, Podręczny słownik bibliotekarza, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Holländer H., 2006, Literatura – malarstwo – grafika [w:] Ut pictura poesis, red. M. Skwara, S. Wysłouch, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Lessing G.E., 2012, Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji, oprac. M. Mencfel, tłum. H. Zymon-Dębicki, Kraków: Universitas.

Lewandowicz-Nosal G (oprac.), 2008, Wykaz działów katalogu rzeczowego w bibliotekach publicznych dla dzieci i młodzieży, Warszawa: Biblioteka Narodowa.

Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna. Wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych. Publikacja nr UDC-P058 autoryzowana przez Konsorcjum UKD nr licencji-2005/06, 2006, tablice oprac. T. Turowska, J. Hys, J. Kwiatkowska, Warszawa: Biblioteka Narodowa.

Wysłouch S., 1994, Ut pictura poesis, czyli o malarskości literatury [w:] idem, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa: PWN.

Opublikowane
2018-12-10
Jak cytować
Rybicka, K. (2018). (Nie)obecność książki obrazkowej w strukturach Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Ars Educandi, (15), 9-16. https://doi.org/10.26881/ae.2018.15.01