Nr 15 (2018): Edukacyjne sensy obrazu - od ikonotekstu do rzeczywistości wirtualnej

					Pokaż  Nr 15 (2018): Edukacyjne sensy obrazu - od ikonotekstu do rzeczywistości wirtualnej

EDUKACYJNE SENSY OBRAZU - OD IKONOTEKSTU DO RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ
Numer skupiający się na relacjach ludzkiej codzienności i ikonotekstów - zwłaszcza w kontekście literatury obrazkowej, komikósw, ale także różnych form cyfrowych.

mnisw20.png

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Opublikowane: 2018-12-10

Pełny numer

Wprowadzenie