EDUKACYJNE SENSY OBRAZU - OD IKONOTEKSTU DO RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ
Numer skupiający się na relacjach ludzkiej codzienności i ikonotekstów - zwłaszcza w kontekście literatury obrazkowej, komikósw, ale także różnych form cyfrowych.

Opublikowane: 2018-12-10

Pełny numer

Wprowadzenie