Przyczynek do poszukiwania genezy polskiej książki obrazkowej

  • Anna Boguszewska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Słowa kluczowe: książka ilustrowana, książka obrazkowa, książka XIX wieku, książka XX wieku

Abstrakt

Zamierzeniem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie materiału źródłowego, dotyczącego polskich  książek ilustrowanych, o charakterze obrazkowym. Wybór zaczerpnięty został z polskich wydawnictw.  Sięgnięto po książki z przełomu XIX i XX wieku oraz wydane później. Wszystkie wyprzedzają rok 1963, w którym to wydano jedną z najsłynniejszych książek obrazkowych XX wieku zaprojektowaną przez Maurice Sendaka. Wykorzystano technikę analizy dokumentu. Zaprezentowany materiał źródłowy wskazuje na genezę polskiej książki obrazkowej.

Bibliografia

Boguszewska A., 2013a, Ilustracja i ilustratorzy lektur dla uczniów w młodszym wieku szkolnym w Polsce w latach 1944–1989, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Boguszewska A., 2013b, Projekty graficzne pozapodręcznikowego wyboru książek zalecanych do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918–1945. Materiały do: Projekty graficzne pozapodrecznikowego wyboru książek zalecanych do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918–1945, CD-ROM, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Cackowska M., 2017, Współczesna książka obrazkowa – pojęcie, typologia, badania, teorie, konteksty, dyskursy [w:] Książka obrazkowa – wprowadzenie, red. M. Cackowska,

H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Instytut Kultury Popularnej.

Cackowska M., Dymel-Trzebiatowska H., Szyłak J. (red.), 2017, Książka obrazkowa – wprowadzenie, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Instytut Kultury Popularnej.

Cackowska M., Wincencjusz-Patyna A., 2016, Look! Polish Picturebook!, trans. A. Moroz-Darska, Gdańsk: The Baltic Sea Cultural Centre.

Dobrowolski T., 1989, Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Jamróz-Stolarska E., 2014, Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1989, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Michalska K., 1986, Nurt tradycyjny w ilustracji książek dziecięcych dwudziestolecia międzywojennego, „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 1.

Mortkowiczowa J., 1904, O wychowaniu estetycznym, Warszawa: Wydawnictwo G. Centnerszwer i S-ka.

Treter M., 1924, Stanisław Dębicki (1866–1924), „Sztuki Piękne”, nr 25.

Wincencjusz-Patyna A., 2008, Stacja Ilustracja. Polska ilustracja książkowa 1950–1980. Artystyczne kreacje i realizacje, Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych im Eugeniusz Gepperta–Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wywiad ze Zdzisławem Witwickim z 17 lutego 2018 roku – w posiadaniu A.B.

Opublikowane
2018-12-10
Jak cytować
Boguszewska, A. (2018). Przyczynek do poszukiwania genezy polskiej książki obrazkowej. Ars Educandi, (15), 17-30. https://doi.org/10.26881/ae.2018.15.02