Przyczynek do poszukiwania genezy polskiej książki obrazkowej

  • Anna Boguszewska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Słowa kluczowe: książka ilustrowana, książka obrazkowa, książka XIX wieku, książka XX wieku

Abstrakt

Zamierzeniem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie materiału źródłowego, dotyczącego polskich  książek ilustrowanych, o charakterze obrazkowym. Wybór zaczerpnięty został z polskich wydawnictw.  Sięgnięto po książki z przełomu XIX i XX wieku oraz wydane później. Wszystkie wyprzedzają rok 1963, w którym to wydano jedną z najsłynniejszych książek obrazkowych XX wieku zaprojektowaną przez Maurice Sendaka. Wykorzystano technikę analizy dokumentu. Zaprezentowany materiał źródłowy wskazuje na genezę polskiej książki obrazkowej.

mnisw182.png

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Bibliografia

Boguszewska A., 2013a, Ilustracja i ilustratorzy lektur dla uczniów w młodszym wieku szkolnym w Polsce w latach 1944–1989, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Boguszewska A., 2013b, Projekty graficzne pozapodręcznikowego wyboru książek zalecanych do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918–1945. Materiały do: Projekty graficzne pozapodrecznikowego wyboru książek zalecanych do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918–1945, CD-ROM, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Cackowska M., 2017, Współczesna książka obrazkowa – pojęcie, typologia, badania, teorie, konteksty, dyskursy [w:] Książka obrazkowa – wprowadzenie, red. M. Cackowska,

H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Instytut Kultury Popularnej.

Cackowska M., Dymel-Trzebiatowska H., Szyłak J. (red.), 2017, Książka obrazkowa – wprowadzenie, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Instytut Kultury Popularnej.

Cackowska M., Wincencjusz-Patyna A., 2016, Look! Polish Picturebook!, trans. A. Moroz-Darska, Gdańsk: The Baltic Sea Cultural Centre.

Dobrowolski T., 1989, Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Jamróz-Stolarska E., 2014, Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945–1989, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Michalska K., 1986, Nurt tradycyjny w ilustracji książek dziecięcych dwudziestolecia międzywojennego, „Biuletyn Historii Sztuki”, nr 1.

Mortkowiczowa J., 1904, O wychowaniu estetycznym, Warszawa: Wydawnictwo G. Centnerszwer i S-ka.

Treter M., 1924, Stanisław Dębicki (1866–1924), „Sztuki Piękne”, nr 25.

Wincencjusz-Patyna A., 2008, Stacja Ilustracja. Polska ilustracja książkowa 1950–1980. Artystyczne kreacje i realizacje, Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych im Eugeniusz Gepperta–Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wywiad ze Zdzisławem Witwickim z 17 lutego 2018 roku – w posiadaniu A.B.

Opublikowane
2018-12-10
Jak cytować
Boguszewska, A. (2018). Przyczynek do poszukiwania genezy polskiej książki obrazkowej. Ars Educandi, (15), 17-30. https://doi.org/10.26881/ae.2018.15.02