O Rose Blanche i opowiadaniu o Zagładzie

  • Jerzy Szyłak Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: książka obrazkowa, Holokaust, dziecięcy bohater, dziecięcy odbiorca, kontrowersje

Abstrakt

Rose Blanchejest uważana jest za pierwszą książkę obrazkową dla dzieci, w której podjęta została tematyka Holocaustu. W latach 80. XX wieku powstały dwie anglojęzyczne wersje tej książki. W jej tłumaczeniu na niemiecki pojawiły się nieco inne treści, niż w oryginale. Prześledzenie dyskusji wokół tej książki pozwala dostrzec problemy, jakie stwarza opowiadanie o Holocauście zarówno w tej, jak i w powstałych później książkach o podobnej tematyce.

mnisw184.png

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Bibliografia

Beckett S.L., 2013, Crossover Picturebooks. A Genre for All Ages, New York–London: Routledge. Taylor & Francis Group.

Cackowska M., 2012. Ideologie dzieciństwa a tabu w książkach obrazkowych dla dzieci i ich związki z polityką [w:] Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci, red. B. Sochańska, J. Czechowska, Poznań–Warszawa: Media Rodzina–Duński Instytut Kultury.

Marshall E., 2015, Fear and strangeness in picturebooks: Fractured fairy tales, graphic knowledge, and teachers’ concerns [w:] Challenging and Controversial Picturebooks. Creative and critical responses to visual texts, ed. J. Evans, London–New York: Routledge. Taylor & Francis Group.

Shavit Z., 1999, The untold story. What German writers tell their children about the Third Reich and the Holocaust, „Canadian Children’s Literature/Littérature Canadienne pour la Jeunesse”, no. 95.

Stan S., 2004, Rose Blanche in Translation, „Children’s Literature in Education”, vol. 35, iss. 1.

Thiele J., 2003, Das Bilderbuch. Ästhetik – Theorie – Analyse – Didaktik – Rezeption, Bremen–Oldenburg: Universitätverlag Aschenbeck & Isensee.

Tisseron S., 2006, Dziecko w świecie obrazów, tłum. E. Burakowska, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Gallaz Ch., Innocenti R., 2011, Rose Blanche, Mintako: Creative Peperbacks.

McEwan I., Innocenti R., 2004, Rose Blanche, London: Red Fox.

Opublikowane
2018-12-10
Jak cytować
Szyłak, J. (2018). O Rose Blanche i opowiadaniu o Zagładzie. Ars Educandi, (15), 45-54. https://doi.org/10.26881/ae.2018.15.04