Jak książkę obrazkową postrzega historyczka sztuki? Oczywistości i wątpliwości

  • Anita Wincencjusz-Patyna Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Słowa kluczowe: książka ilustrowana, ksiażka obrazkowa, ikonotekst, relacje słowo/obraz

Abstrakt

Zbiór dywagacji na temat pojęcia „książka obrazkowa” przedstawionych z perspektywy badawczej właściwej dla historii sztuki. Rozważania te dotyczą m.in. ścisłości i rodzaju związków między słowem i obrazem w obrębie książek uznawanych za obrazkowe, a według autorki będących po prostu przykładami książek bogato ilustrowanych. W tekście pojawiają się odniesienia do refleksji badaczy zachodnich, m.in. pojęcia „ikonotekstu” wprowadzonego przez Kristin Hallberg (1982), spostrzeżeń Marii Nikolajevej i Carole Scott w ich opracowaniu How Picturebooks Work (2001) oraz poglądów najbliższego autorce Josepha Schwarcza zawartych w książce Ways of the Illustrator (1982). Znalazło się też tu miejsce dla przykładów oraz krótkich analiz kilku książek polskich i zagranicznych, zarówno pozycji autorskich, jak i tych będących efektem współpracy artysty i pisarza.

mnisw187.png

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Bibliografia

Hallberg K., 1982, Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen, „Tidskrift för litteraturvetenskap”, nr 3–4.

Hallberg K., 2017, Literaturoznawstwo a badania nad książką obrazkową, tłum. H. Dymel-Trzebiatowska [w:] Książka obrazkowa. Wprowadzenie, red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak, Poznań: Instytut Kultury Popularnej.

Nikolajeva M., Scott C., 2006, How Picturebooks Work, New York–London: Routledge.

Schwarcz J.H., 1982, Ways of the Illustrator. Visual Communication in Children’s Literature, Chicago: American Library Association.

Opublikowane
2018-12-10
Jak cytować
Wincencjusz-Patyna, A. (2018). Jak książkę obrazkową postrzega historyczka sztuki? Oczywistości i wątpliwości. Ars Educandi, (15), 81-88. https://doi.org/10.26881/ae.2018.15.07