Recenzja monografii pt. „Społeczeństwo – Kultura-Wychowanie” pod redakcją Jana Papieża

  • Małgorzata Lewartowska-Zychowicz Uniwersytet Gdański
  • Astrid Męczkowska-Christiansen Akademia Marynarki Wojennej

Abstrakt

mnisw191.png

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Bibliografia

Papież J. (red.), 2018, Społeczeństwo, kultura, wychowanie: publikacja dedykowana profesorowi Janowi Żebrowskiemu z okazji sześćdziesięciolecia pracy twórczej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Opublikowane
2018-12-10
Jak cytować
Lewartowska-Zychowicz, M., & Męczkowska-Christiansen, A. (2018). Recenzja monografii pt. „Społeczeństwo – Kultura-Wychowanie” pod redakcją Jana Papieża. Ars Educandi, (15), 143-148. https://doi.org/10.26881/ae.2018.15.11