Sprawozdanie z Konferencji Naukowej zorganizowanej z okazji Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej (1958 – 2018)

  • Elżbieta Gorloff Uniwersytet Gdański

Abstrakt

mnisw192.png

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Opublikowane
2018-12-10
Jak cytować
Gorloff, E. (2018). Sprawozdanie z Konferencji Naukowej zorganizowanej z okazji Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej (1958 – 2018). Ars Educandi, (15), 149-153. https://doi.org/10.26881/ae.2018.15.12