Kontakt

Wydział Historyczny UG
Instytut Archeologii i Etnologii
Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej
ul. Bielańska 5
80-851 Gdańsk
______________________
University of Gdańsk
Faculty of History
Institute of Archeology and Ethnology
Division of Ethnology and Cultural Anthropology
ul. Bielańska 5
80-851 Gdańsk
Poland
_________
Kontakt:
mgr Marta Szaszkiewicz
Specjalista ds. procesów cyfrowych
Uniwersytet Gdański
marta.szaszkiewicz@ug.edu.pl

Contact:
mgr Marta Szaszkiewicz, MA
Digital Processes Specialist
University of Gdańsk
marta.szaszkiewicz@ug.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

dr Aleksandra Paprot-Wielopolska, PhD
Uniwersytet Gdański

Wsparcie techniczne

Agnieszka Kranich-Lamczyk