Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
dr hab Tarzycjusz Buliński prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
Zastępca redaktora naczelnego
dr hab. Katarzyna Mirgos prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
Sekretarz redakcji
dr Aleksandra Paprot-Wielopolska, Uniwersytet Gdański, Polska

Zespół redakcyjny
dr Kacper Świerk, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Kamil Pietrowiak, Uniwersytet Wrocławski, Polska
mgr Filip Wróblewski, Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, Polska
mgr Marta Szaszkiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktorzy tematyczni
dr hab Karolina Bielenin-Lenczkowska – literaturoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab Marta Rakoczy – filozofia, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab Tomasz Rakowski – medycyna, Uniwersytet Warszawski, Polska

Redaktor językowy (język angielski)
dr Katarzyna Byłów

Stali współpracownicy 
dr Mariusz Kairski - antropolog, specjalista w zakresie etnologii ludów indiańskich Ameryki Południowej oraz etnologii Nowej Gwinei i Melanezji
dr Jacek Splisgart - antropolog, specjalista w zakresie kultur Dalekiego Wschodu, obrzędowości dorocznej i rodzinnej oraz historii etnologii
dr Filip Rogalski - antropolog, specjalista w zakresie tłumaczeń tekstów antropologicznych z j. francuskiego, antropologii medycyny oraz etnologii ludów tubylczych Amazonii
dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz - antropolożka i literaturoznawczyni, specjalistka w zakresie antropologii religii i etnologii Kaszub
dr Marcelina Jakimowicz - antropolożka, specjalistka w zakresie memory studies