Etnografia wirtualnego świata

Autor

  • Iwona Grud Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Tom Boellstroff (2012). Dojrzewanie w Second Life.Antropologia człowieka wirtualnego.

Przeł. Agata Sadza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 367

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Iwona Grud - Uniwersytet Gdański

studentka w Instytucie Archeologii i Etnologii UG. Zainteresowania: relacje i kulturowe uwarunkowania działań społecznych w sieci, antropologia Internetu

Bibliografia

Boellstroff, T. (2005). The Gay Archipelago: Sexuality and Nation in Indonesia. Princeton, NY: Princeton University Press.

Boellstroff, T. (2007). A Coincidence of Desires: Anthropology, Queer Studies, Indonesia. Durham: Duke University Press.

Cichocki, P. (2012). Sieć przyjaciół: serwis społecznościowy oczami etnografa. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Constable, N. (2003). Romance on a Global Stage. Pen Pals, Virtual Ethnography, and “Mail Order” Marriages. Berkeley: University of California Press.

Ferenc, T., Olechnicki, K. (2009). Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Garcia, A.C., Standlee, A.I., Bechkoff, J., Cui, Y. (2009). Ethnographic Approaches to the Internet and Computer-Mediated Communication. Journal of Contemporary Ethnography, 38(1), 52–84.

Harle, R. (2008). Coming of Age In Second Life. Metapsychology, 12(35), Pobrano z: http:// metapsychology.mentalhelp.net/poc/view_doc.php?type=book&id=4435&cn=396. Dostęp: 12.07.2014.

Hine, Ch. (2001). Virtual Ethnography. London – Thousand Oaks – New Delhi: SAGE Publications. Jagiełło, E. (2010). Etnograf w cybermedynie. Próba zastosowania etnograficznej analizy zawartości. W: E. Jagiełło, P. Schmidt (red.), Homo interneticus: etnograficzne wędrówki w głąb sieci (s. 35–47). Lublin: Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja.

Jemielniak, D. (2013). Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań etnograficznych. Prakseologia, 153, 97–115.

Kamińska, M. (2011). Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu. Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”.

Kelty, Ch.M. (2009). This Is Not Your Mother’s Samoa (Boellstorff’s Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Human). Current Anthropology, 50(3), 403–404.

Kerckhove, D. (2001). Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości. Przeł. W. Sikorski, P. Nowakowski. Warszawa: Wydawnictwo Mikom.

Kozinets, R.V. (2012). Netnografia: badania etnograficzne online. Przeł. M. Brzozowska--Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Miller, D., Slater, D. (2001). The Internet. An ethnographic approach. New York: Oxford.

Szpunar, M. (2011). Paradoksy Internetu. Konteksty społeczno-kulturowe. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Uimonen, P. (2009). Coming of age in Second Life: an anthropologist explores the virtually human by Boellstorff. Social Anthropology, 13(4), 486–488.

Wallace, P. (2001). Psychologia Internetu. Przeł. T. Hornowski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Wejland, A.P. (2010). Założenia teoretyczne i metodologiczne badań Internetu i w Internecie. Kilka uwag krytycznych. W: E. Jagiełło, P. Schmidt (red.), Homo interneticus: etnograficzne wędrówki w głąb sieci (s. 8–13). Lublin: Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja.

Opublikowane

2015-10-01 — zaktualizowane 2023-10-17

Wersje

Jak cytować

Grud, I. (2023). Etnografia wirtualnego świata. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, 1(1), 205–2011. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/etnografia/article/view/4215 (Original work published 1 październik 2015)

Numer

Dział

Materiały, Praktyki, Głosy