Badania terenowe jako gwarancja empiryzmu antropologii? (Komentarz do artykułu Łukasza Kaczmarka Między survey research a obserwacją uczestniczącą: rozdarcia metodologiczno-tożsamośąciowe w polskiej etnologii/antropologii kulturowej w XXI wieku)

Autor

  • Zofia Sokolewicz Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.4467/254395379EPT.16.007.6486

Słowa kluczowe:

ethnographic fieldwork, history of cultural anthropology, models of academic disciplines

Abstrakt

This paper addresses the influence of a research method on the identity of anthropology as a discipline. Usingmy own academic biography as a point of departure, Iwould like to situate this issue in a wide historical perspective in order to show that its contemporary definitions have emerged from questions already present in the discipline’s past concerns. This paper suggests that deliberations on the anthropological method are anchored in a model of academic disciplines grounded in their specific methods. As a result, a discussion about fieldwork can in fact be considered to be a discussion about a model of doing anthropology. This understanding allows for an explanation of the discrepancies in understanding ethnographic researchmethods at differentmoments in the history of cultural anthropology.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Zofia Sokolewicz - Uniwersytet Warszawski

profesor emerytowany w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zw. w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Zainteresowania: antropologia ekonomii, teoria kultury, problemy komunikacji międzykulturowej i integracji europejskiej, kulturowe konteksty praw człowieka;

Bibliografia

Benedyktowicz, Z., Robotycki, C. (red.) (1985). Szkice i próby etnograficzne. Materiały z sesji naukowych, Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego IV. Zeszyty Etnograficzne, z. 1, Kraków.
Buliński, T. (2013). Nasze metodologiczne minimum. Rozwój metodologii w antropologii, wystąpienie konferencyjne na I Polskim Kongresie Antropologicznym, PIA, Warszawa.
Firth, R. (1958). Social Anthropology as Science and as Art, Dunedin: University of Otago.
Hendry, J. (1992). The Paradox of Friendship in the Field. Analysis of a Long-Term Anglo-Japanese Relationship. W: J. Okely, H. Callaway (eds.), Anthropology and Autobiography (pp. 163–174). London, New York: Routledge.
Hendry, J. (1999) An Introduction to Social Anthropology: Other People’s Worlds, Basingstoke: Macmillan.
Kloska, G. (1981). Falsyfikacjonizm K.R. Poppera a twierdzenia etnologii, Etnografia Polska, XXV(1), 29–46.
Lévi-Strauss, C. (2013). Antropologia wobec problemów współczesnego świata. Przeł. M. Falski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Leach, E.R. (1961). Rethinking Anthropology, London: University of London.
Popper, K.R. (1996). Wszechoewiat Otwarty Argument na rzecz indeterminizmu. Przeł. A. Chmielewski, Kraków: Znak.
Sokolewicz, Z. (1993). Pług i płużyca. W: J. Bohdanowicz (red.), Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. I, Rolnictwo i hodowla (s. 130–131), Warszawa: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Sokolewicz, Z. (2010). Rewolucja, konflikt pokoleń czy kumulacja dooewiadczeń – zmiana pytań badawczych w etnografii polskiej po II wojnie oewiatowej. W: A. Malewska-Szałygin, M. Radkowska-Walkowicz (red.), Antropolog wobec współczesności (s. 15–35), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Sokolewicz, Z. (2011). Moje życie naukowe można sprowadzić do próbowania kolejnego klucza z wielkiego pęku, który dała mi teoria poznania, odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza, Lud, 95, 303–354.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Sokolewicz, Z. (2016). Badania terenowe jako gwarancja empiryzmu antropologii? (Komentarz do artykułu Łukasza Kaczmarka Między survey research a obserwacją uczestniczącą: rozdarcia metodologiczno-tożsamośąciowe w polskiej etnologii/antropologii kulturowej w XXI wieku). Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (2), 137–143. https://doi.org/10.4467/254395379EPT.16.007.6486