Władza (z) papieru – sposoby działania dokumentów pakistańskiej biurokracji (Matthew Hull, Government of Paper. The Materiality of Bureaucracy in Urban Pakistan, Berkeley 2012)

Autor

  • Justyna Schollenberger Uniwersytet Warszawski

Słowa kluczowe:

Government of Paper. The Materiality of Bureaucracy in Urban Pakistan, Matthew Hull

Abstrakt

Review:

Matthew Hull, Government of Paper. The Materiality of Bureaucracy in Urban Pakistan, Berkeley 2012

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Justyna Schollenberger - Uniwersytet Warszawski

doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersy- tetu Warszawskiego. Zainteresowania: relacja człowiek–zwierzę, posthumanizm, twórczość Karola Darwina, filozofia współczesna; poststrukturalizm;

Bibliografia

Fraenkel, B. (2013). On signatures and traces. Trans. G. Godbout. HAU: Journal of Etnographic Theory, 3(3), 431–434.
Godlewski, G. (2010). Antropologia pisma: nowe obszary. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Goody, J. (2006). Logika pisma a organizacja społeczeństwa. Przeł. G. Godlewski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Goody, J. (2011) Poskromienie myoeli nieoswojonej. Przeł. M. Szuster, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Hull, M.S. (2012). Government of Paper. The Materiality of Bureaucracy in Urban Pakistan. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.
Latour, B. (2010). Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Przeł. A. Derra, K. Abriszewski. Kraków: Universitas.
Verdery, K. (2013). Matthew Hull and the etnographies of the state. HAU: Journal of Etnographic Theory, 3(3), 407–410.
Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Przeł. D. Lachowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Schollenberger , J. (2016). Władza (z) papieru – sposoby działania dokumentów pakistańskiej biurokracji (Matthew Hull, Government of Paper. The Materiality of Bureaucracy in Urban Pakistan, Berkeley 2012). Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (2), 241–247. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/etnografia/article/view/4249

Numer

Dział

Materiały, Praktyki, Głosy