Kreowanie tożsamości regionalnej oraz lokalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Żuław i Powiśla) – relacja z badań

Autor

  • Aleksandra Paprot Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Aleksandra Paprot - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kultu- rowej UAM. Zainteresowania: antropologia to¿samoœci, dziedzictwo kulturowe na Ziemiach Zachodnich i Pó3nocnych, aktywnoœæ spo3ecznoœci lokalnych oraz problematyka badañ nad strojem i rêkodzie3em ludowym; e-mail: 

Bibliografia

Brzezińska, A.W. (2008). Mieszkając na Żuławach… Tożsamości kulturowe mieszkańców regionu. W: M. Grosicka (red.), Jesteoemy stąd. Dom na Żuławach (s. 45–61). Malbork: Starostwo Powiatowe w Malborku.
Justa, J. (2014). Osadnicy na Ziemi Malborskiej w 1945 roku. W: A. Gąsiorowski, J. Hochleitner (red.), Żuławy w 1945 roku (s. 175–182). Sztutowo: Muzeum Stutthof w Sztutowie.
Koprowska-Głowacka, A. (2014). Legendy z Żuław i Dolnego Powioela. Gdynia: Wydawnictwo Region.
Michalik, S.I. (2006). Legendy ziemi sztumsko-dzierzgoñskiej. Sztum: Wydawnictwo Aliem.
Özbilgin, M., Vassilpolou, J. (2012). Metody relacyjne w badaniach organizacji. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, (s. 247–276). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Poniedziałek, J. (2011). Postmigracyjne tworzenie tożsamooeci regionalnej. Studium współczesnej warmińsko-mazurskości, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Paprot, A. (2016). Kreowanie tożsamości regionalnej oraz lokalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Żuław i Powiśla) – relacja z badań. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (2), 265–269. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/etnografia/article/view/4252

Numer

Dział

Materiały, Praktyki, Głosy