Kontakt

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,
Zakład Stosunków Międzynarodowych, Instytut Politologii
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

Główna osoba do kontaktu

Kornel Bielawski
Uniwersytet Gdański

Wsparcie techniczne

Agnieszka Kranich-Lamczyk