Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:

dr hab. Tadeusz Dmochowski, Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor prowadzący:

mgr Kornel Bielawski, Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański, Polska

Członkowie redakcji:

dr Joanna Leska-Ślęzak, Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański, Polska
mgr Piotr Robakowski, Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański, Polska