Gdańskie Studia Międzynarodowe są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, które ukazuje się od 1998 roku. W artykułach publikowanych na łamach czasopisma podejmowane są różnorodne problemy z zakresu stosunków międzynarodowych, politologii, dyplomacji, bezpieczeństwa narodowego, globalistyki, geopolityki, geoekonomii i innych, pokrewnych dziedzin. Celem autorów publikujących w Gdańskich Studiach Międzynarodowych jest wielowymiarowe, interdyscyplinarne wyjaśnianie i analizowanie złożonych procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym. Część numerów czasopisma ma charakter monotematyczny - przykładem może być vol. 12, który w całości poświęcony został zagadnieniu współpracy i konkurencji w Europie Bałtyckiej.

Częstotliwość: Rocznik
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego