Rada naukowa

Marceli Burdelski, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Bożena Cierlik,University of Cork, Irlandia
Waldemar J. Dziak, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polska
Andrzej Kubka, Uniwersytet Gdański, Polska
Grzegorz Piwnicki, Uniwersytet Gdański, Polska
Henny Saptatia, Universitas Indonesia, Indonezja
Salavat F. Usmanov, Kyrgyz-Slavonic University in Bishkek, Kirgistan
Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Arkadiusz Żukowski, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska