Dysfunkcyjność państw afrykańskich jako czynnik sprzyjający współczesnym migracjom

Autor

  • Margot Stańczyk-Minkiewicz Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

Afryka, migracja, państwo dysfunkcyjne, uchodźcy, bezpieczeństwo

Abstrakt

The following article is dedicated to disfunctional states of the African continent and their connection with migration process. The disfunctional state is a state, which is unable to guarantee itself and its citizens security and basic development conditions. It has no possibility to defend existential values and thus ensure stability and existence. Currently, most of the disfunctional states of the world are located on the African continent. The author explores both problems, challenges and threats of contemporary migrations, as well as main factors which determine the decision of the migrant to leave his own state and escape into an unknown region.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Balcerzak M., Korupcja jako zagrożenie dla społeczności międzynarodowej i praw człowieka, [w:] Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, red. J. Symonides, Warszawa 2010.

Barrios S., Bertinelli L., Strobl E., Climatic change and rural–urban migration: The case of sub-Saharan Africa, Journal of Urban Economics, Volume 60, Issue3, 2010.

Bartnicki A., Wojna w Afryce Północno-Wschodniej 1940-1941, [w:] Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, red. P. Ostaszewski, Warszawa 2006.

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, red. Żukrowska K., Warszawa 2011.

Ciliers J., Africa’s fragile states need extra help, Denver 2013.

Cross C., Golderblom D., Roux N., Mafukidze J., Views on migration in Sub Saharan Africa, Proceedings of an African Migration Alliance Workshop, University of South Africa (UNISA), 2006.

Czernichowski K., Integracja Afrykańska – uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, Warszawa 2010.

Freedman L., Revolution in Strategic Affrais, London 1998.

Górak-Sosnowska K., Wasta (klientelizm) a rozwój społeczno-gospodarczy w świecie arabskim, [w:] Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i w Afryce, red. K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz, Łódź 2010.

Kaldor M., Neue Und alte Kriege. Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung, Frankfurt a. Main 2000.

Kapuściński R., Gdyby cała Afryka…, Warszawa 2011.

Kłosowicz R., Państwa upadłe i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, [w:] Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku, Kraków 2009.

Kundsen T., AIDS polityki, „Wprost” 2005, nr 36.

Kuźniar R., Polityka i siła: Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005.

Łęcka I, Ochrona zdrowia w Afryce. Pomoc rozwojowa, Kwartalnik specjalistyczno – naukowy, nr1/2012.

Machar Wek, Aleu-Baak, Perceptions and Voices of South Sudanese About the North – South Sudan Conflict, Portland State University 2012.

Münkler H., Wojny naszych czasów, Kraków 2004.

Payé R., Obéra D., The negative impacts of human activities in the Eastern African region: an international waters perspective, Ambio 2004, nr 33.

Piątkowski K., Wojna nowego typu, „Polska w Europie” 2002, nr 1 (39).

Popławski B., Śmierć u brzegów Europy, „Kultura Liberalna” nr 247 (39/2013) z 1 października 2013 r.

Rose-Ackermann S., Korupcja i rządy, Warszawa 2001.

Stańczyk–Minkiewicz M., Gorzkie konsekwencje wolności. Refleksje na temat niepodległości Sudanu Południowego, [w:] Sudan bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Warszawa 2012.

Stańczyk-Minkiewicz M., Łamanie praw człowieka w państwach dysfunkcyjnych Afryki jako determinant terroryzmu, [w:] Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne, red. A. Żukowski, Olsztyn 2014.

Stańczyk-Minkiewicz M., Terytorium państw upadłych jako przestrzeń sprzyjająca powstawaniu rozwojowi i działalności organizacji terrorystycznych, [w:] Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. R. Kłosowicz, A. Mania, Kraków 2012.

State Failure and State Weakness in a Time of Terror, red. Rotberg R.I. World Peace Fundation, 2003.

Taft P., Statehood or Bust : The Case of South Sudan, Analysis of the Fragile States Index 2014, The Fund for Peace Publication 2014.

Witteler-Stiepelmann D., South-South migration as a consequence of Insecurity, in: Migration and Displacement in Sub-Saharan Africa The Security-Migration, Bonn 2009.

Zajadło J., Prawo międzynarodowe wobec problemu „państwa upadłego”, „Państwo i Prawo” 2005, nr 2.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Stańczyk-Minkiewicz, M. (2016). Dysfunkcyjność państw afrykańskich jako czynnik sprzyjający współczesnym migracjom. Gdańskie Studia Międzynarodowe, 14(1-2), 76–87. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gsm/article/view/3017

Numer

Dział

Artykuły